หลังจากที่ครูติกได้เข้ามาแจ้งอาจารย์ให้สอนการทำ CAI  เป็นตัวอย่างซักเรื่องนึง  ก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เป็นอย่างดี  จนเพื่อน ๆ ที่ไม่มีความรู้หรือความสามารถนั้น ก็พอจะทำได้ขึ้นมาบ้าง  ขอบคุณ ครูติก