KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 57. สินทรัพย์

• สินทรัพย์ (assets) เป็นสิ่งที่มีอยู่และนำมาทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าได้    เมื่อไรก็ตามเอามาแปลงให้อยู่ในสภาพที่กฎหมายยอมรับ หรือสังคมยอมรับว่ามีมูลค่า ใช้แลกเปลี่ยนได้ ก็เรียกว่า ทุน (capital)
• “แปลงสินทรัพย์เป็นทุน” เป็นคำทางเศรษฐศาสตร์  มีความหมายเน้นไปทางว่า แปลงสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ หรืออยู่เฉยๆ ให้เป็นสิ่งที่เอาไปขายได้ หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการได้
• สินทรัพย์ อาจแปลงเป็นทุนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ทุนปัญญา (intellectual capital) สำหรับนำไปก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าได้
• การทำ KM เป็นการฝึก “แปลงสินทรัพย์เป็นทุนปัญญา”    โดยที่ “สินทรัพย์” ในที่นี้ เป็น “สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้” (intangible assets) 
• ยิ่งทำ KM ได้ผลดี องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ก็จะมีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  และทุนปัญญา เพิ่มพูนขึ้น
• ในโลกยุค “สังคมอุดมปัญญา” (Knowledge-based Society) สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้   และทุนส่วนใหญ่ เป็นทุนปัญญา
• สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ส่วนใหญ่อยู่ในคน และความสัมพันธ์ระหว่างคน    ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ คนมีความเคลื่อนไหวสูง ย้ายถิ่น ย้ายองค์กร ย้ายประเทศได้ง่าย  
• มองในมุมหนึ่ง KM เป็นเครื่องมือแก้ปัญหานี้

วิจารณ์ พานิช
๒๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#เครื่องมือ

หมายเลขบันทึก: 26364, เขียน: 02 May 2006 @ 07:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)