สืบเนื่องจากบันทึกเรื่อง วัชพืชคืออะไร? ในสายตาคน ของคุณชายขอบ  โดนใจผมจนต้องไปเสนอความเห็นต่อท้าย  เขียนแล้วก็อยากให้แพร่หลาย ได้แลกเปลี่ยนกันได้กว้างขวางขึ้นจึงขอนำมาออกอากาศต่อที่นี่อีกครั้งครับ ...

      ขอยืนยันความเชื่อเดิมที่ฝังหัวผมอยู่เรื่อยมาว่า ...
There is no man on the road from whom you can’t learn something of value. 
      ขยายความว่า .. ไม่มีใครหรอกครับที่เราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งมีค่าจากเขาได้ .. ทุกคนมีค่าต่อเราเสมอ คนดี คนมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ต้องอธิบาย  รู้ๆกันอยู่  แต่อีกกลุ่มหนึ่งเช่น อันธพาล คนพิการ หรือแม้กระทั่งคนวิกลจริต เมื่อสัมผัสแล้วเราได้อะไรจากเขาล่ะ  เยอะแยะเลยครับ เขาคือสื่อการเรียนรู้ชั้นยอด ให้เราเรียนรู้การมีเมตตากรุณา  เรียนรู้การอดกลั้นอดทน และหลายพฤติกรรมของเขาทำให้เราย้อนดูตัว  ได้ทบทวน  ได้เปลี่ยนแปลง ลองคิดดูสิ ถ้าท่านกำลังเครียด หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะรถติดอยู่กลางถนนนานมาก และมีคนบ้าเดินผ่านมาพร้อมรอยยิ้มเต็มหน้า  คนปกติอย่างท่านจะไม่เรียนรู้อะไรเลยหรือ?