วันนี้ดิฉันได้มีข้อคิดดีมาฝากกันอีกแล้วคะ ซึ่งข้อคิดนี้ดิฉันได้มาจาก ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายวิชาการ หรือ อาจารย์หนึ่ง โดยข้อคิดที่ว่าคือ เก่งดีมีคุณภาพ  อาจารย์ได้เข้าให้ข้อคิดนี้ มาเพื่อให้เรานำมาใช้ปฏิบัติงานในองค์กรของเรา ดิฉันขอชี้แจงข้อคิดนี้ให้ฟังนะคะ (ถ้าผิดพลาดประการใด อาจารย์หนึ่ง ช่วยเสริมด้วยนะคะ)

"เก่ง(ความเก่ง)" ในที่นี้หมายถึงผู้ที่รู้ ผู้ที่เก่งกาจทางปัญญา ผู้มีปัญญาที่ดี มีความสามารถ

"คุณภาพ" ในที่หมายถึงเป็นผู้ที่จิตใจงาน มีไมตรีที่ดี (เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี) วัดที่ความดี พฤติกรรม

ความรู้ความสามารถคู่คุณภาพ

          คนเราจะเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าขาดมิตรไมตรี ขาดมนุษยสัมพันธ์ การทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงคือการทำงานแบบชิงดีชิงเด่นกัน ยากนะคะที่จะประสบผลสำเร็จ

         ดิฉันขอยกตัวอย่างการทำงานในองค์กรของดิฉัน การทำงานภายในองค์กรของดิฉันเป็นการทำงานแบบพี่ดูแลน้อง มีอะไรก็ช่วยกัน ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ก็ปรึกษากัน และดิฉันยังมีผู้บริหารที่ดี การปกครองของผู้บริหารเหมือนแม่ดูแลลูก เพราะผู้บริหารกับบุคลากรอยู่ใกล้ชิดกันเสมอ มีอะไรก็เข้าไปปรึกษาพูดคุยได้ พวกเราทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน บางครั้งก็อาจไม่เข้าใจกัน อาจจะความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกอย่างเราก็ทำให้ดีออกมาได้ ที่จริงแล้วการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคเสมอ เหมือนเป็นบทเรียนให้เรียนรู้กันอยู่ตลอด เว้นแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้หรือเปล่าเท่านั้นเอง

ดรีม "คนเขียนข่าว"