วิธีเตรียมพร้อมก่อนพบแพทย์

วิธีเตรียมพร้อม

        ในประเทศไทยอัตราส่วนของแพทย์กับผู้ป่วยไม่สมดุลกันอย่างมากทำให้มีโอกาสพบเเพทย์เพียงไม่กี่นาที  คุณเคยไหมพอกลับมาบ้านหลังจากไปพบหมอคุณ ต้องรำพึงกับตนเองเสมอว่าว่าทำไมหนอไม่ถามเรื่องนั้น ทำไมหนอไม่ถามเรื่องนี้ เป็นปัญหาคาใจคุณอยู่ตลอดต้องรอจนครบนัดอีกครั้งคือประมาณ 2เดือน 3เดือนคุณจะได้รับคำตอบที่คาใจ

ดิฉันมีวิธีเตรียมตัวง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์ดังนี้นะคะ

1 บอกอาการหรือความผิดปกติที่คุณเป็นอยู่ให้แพทย์ฟังอย่างละเอียด อย่าคาดเดาหรือวินิจฉัยอาการให้แพทย์ฟัง

2 ต้องมีความสื่อสัตย์ต่อตนเองและคุณหมอต้องยอมรับความจริงว่าคุณป่วยบอกข้อมูลที่ตรงความจริง

3 ควรมีคนในครอบครัวหรือคนที่ไว้วางใจเข้ารับฟังด้วย

4หากคุณมีผลการตรวจ เช่น ผลตรวจจากห้องแล็ป ฟิลม์เอกซเรย์ ควรนำติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

5 ฝึกจำชื่อยา ขนาดและความถี่ของยาที่รับประทาน หรือพกซองยามาด้วยทุกครั้ง

6 เตรียมจดคำถามที่อยากรู้ หรืออาการที่สงสัยในสมุดบันทึกเพื่อให้คุณหมอให้ความรู้ในการป้องกัน รักษาได้ถูกต้อง

HealthToday พค 2552

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า jinnipa โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากค่ะ ดิฉันมีบันทึกมาแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/goodliving/87808

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓