อบรม spss

บันทึกเพิ่มเติมต่อจากคุณสิริภัสณ์ (LINK)

    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยสถาบัน ซึ่งก่อนจัดกิจกรรมนี้ คุณขวัญเรือน ศรีดี นักวิชาการพัสดุ ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานในคณะกรรมการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ ได้สำรวจความคิดเห็นว่าจะจัดกิจกรรมนี้ในหัวข้ออะไร ได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดอบรม spss คำถามต่อมากอีกคือ จะเชิญใครเป็นวิทยากร มีรายชื่อวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ สุดท้ายในที่ประชุมสำนักงานสรุปว่า เชิญอาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรจะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เพราะอาจารย์ศุภวิทู มีบุคลิกที่เป็นกันเองกับบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากอาจารย์ศุภวิทูแล้วก็ให้คุณภาวินี บุตระ หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพราะมีความรู้ในเรื่อง spss เป็นอย่างดี ตอนแรกอาจารย์ศุภวิทู ก็เกรงว่าอาจารย์ในคณะสอนจะไม่ขลัง เพราะอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไร สู้เชิญวิทยากรภายนอกจะดูขลังกว่า

    พอวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันจัดอบรม spss ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งเวลา 9.00-14.00 น. บุคลากรที่เข้าอบรมเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามคาด ปรากฎว่าเป็นไปตามคาด อาจารย์ศุภวิทูเริ่มกล่าวสวัสดีทักทายอย่างเป็นกันเองตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ 4 ข้อ

     1. ผู้รับการอบรมสามารถจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม spss ได้
     2. ผู้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นโดยอาศัยโปรแกรม spss ได้
     3. ผู้รับการอบรมสามารถทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรบ 2 กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยโปรแกรม spss ได้
     4. ผู้รับการอบรมสามารถทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยโปรแกรม spss ได้

     มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อนอบรม spss มีตัวอย่างการวิจัยประกอบ เริ่มจากมีชื่องานวิจัย คำถามวิจัย สมมติฐาน การวางแผนงานวิจัย และเริ่มที่ละแบบฝึกหัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สอนแบบเริ่มจากพื้นฐานที่ทุกคนไม่รู้เรื่อง spss เลย  แนะนำที่ละแบบฝีกหัด และให้กรอกข้อมูลลงในแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมไว้ให้ ไปแบบช้า ๆ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน อาจารย์คอยดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี มีคุณภาวนี ค่อยช่วยดูเพื่อน ๆ ที่ตามไม่ทัน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา (ผมเอง)

      ช่วงบ่ายมีการทดสอบความรู้ที่ได้อบรมไปตอนเช้า และให้ทุกคนลองทำเอง บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุก เข้าใจง่าย หลังจากอบรมเสร็จผมกล่าวขอบคุณอาจารย์ศุภวิทู และได้ชื่นชมอาจารย์เพราะมีหลายคนบอกว่า ตั้งแต่เคยผ่านการอบรม spss มามีครั้งนี้ที่เข้าใจได้ดีที่สุด เนื่องจากอาจารย์มีการเตรียมตัวและวางแผนในการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมากครับ  มีภาพกิจกรรมโดยรวมมาฝากครับ

                                                                                                           บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สนใจมากค่ะ มีการอบรมดีดี แบบนี้ ส่งข่าวบ้างนะคะ ต้องการเข้ารับการอบรมค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากให้มีการอบรมแบบนี้นะคะ ^^

บอน สหเวช
IP: xxx.147.74.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณน้อยหน่า

- เป็นการจัดอบรมภายในคณะให้กับบุคลาการสนับสนุนครับ

เขียนเมื่อ 

- คุณ yenekaa หน้าตาคุ้น ๆ นะ

- จะมีการอบรม enneagram สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนอีกในวันที่ 1-2 มิ.ย. 52 นี้ อย่าลืมเข้าร่วมนะ

หมายเลขบันทึก

260213

เขียน

10 May 2009 @ 08:09
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 20:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง