ประวัติความเป็นมา


               ไก่ดำภูพานได้เริ่มต้นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545 โดยนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานซึ่งมีใจความตอนหนึ่งคือ “สิ่งไดๆก็ตามเทคโนโลยีหรือพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาส่งเสริมให้เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เทคโนโลยีง่ายๆสามารถนำวัตถุดิบหรือสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้ ไม่ใช่นำสิ่งไกลๆแพงๆมาให้ชาวบ้านทำที่สำคัญภาคราชการต้องทดลองให้รู้จริงเสียก่อนว่าสิ่งนั้นทำแล้วไม่ขาดทุน เพราะราชการขาดทุนไม่เป็นไร แต่ถ้าส่งเสริมให้ชาวบ้านโดยที่ไม่ทดลอง แล้วชาวบ้านขาดทุนจะเป็นเรื่องใหญ่ ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำภูพาน โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมไก่ดำลูกผสมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่หลงเหลือจากการนำเข้าจากประเทศจีนเมื่อประมาณ 15-20 ปีที่แล้ว โดยขอจากชาวบ้านจำนวน 5 ตัว มาจัดแผนการผสมพันธุ์และคัดเลือกไก่ดำสายพันธุ์ดี โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี จึงได้ไก่ดำภูพานที่ตรงตามลักษณะของไก่ดำทุกประการ โดยมีลักษณะ คือ ขนดำ หนังดำ หน้าแข้งดำ กระดูกเทาดำ และเนื้อสีเทาดำ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการพัฒนาไก่ดำสายพันธุ์ภูพานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**จองไก่ ผู้ 1+เมีย 3  ราคา 1000  บาท ( ไก่ 2-3 เดือน)