วัดป่าเจริญราช ( ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน )

แพรภัทร
วัดป่าเจริญราช ( ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ) ๑๒ / ๑๙ คลอง ๑๑ ( สายกลาง ) ต. บึงทองหลาง อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๙๙๕ - ๒๑๑๒ และ หมายเลขโทรสาร ๐๒ - ๙๙๕ – ๒๔๗๗ email: [email protected]

 

วัดป่าเจริญราชนี้  ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 6 ปี แล้ว  โดยพระอาจารย์ วีระนนท์  วีรนนฺโท  เป็นผู้ที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่เพื่อปลูกเพิงเล็กๆเอาไว้สำหรับทำกิจของสงฆ์และเจริญเมตตา ภาวนา  ท่านมิได้สร้างใหญ่โตอะไรมากมาย เพียงแค่ที่จะพอคุ้มแดด คุ้มฝนได้เท่านั้น โดยมีท่านอื่นมาช่วยอีกสักสองคนเห็นจะได้  แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกิตติศัพท์ในแนวทางการสอนพระกรรมฐานของท่านก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จัก กล่าวขานกันในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม  ผู้คนจึงหลั่งไหลมาหา  เพื่อขอคำชี้แนะในการปฏิบัติหรือมาเพื่อแก้อารมณ์กรรมฐาน  ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่มีชื่อว่า สำนักสงฆ์วิมลธรรมยังมิได้เป็นวัดแต่อย่างใด  ท่านได้สอนลูกศิษฐ์มาตลอดโดยยึดแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นทางสายเอก ทางสายเดียวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนให้แก่ญาติโยม โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเรื่อยมาพร้อมกับพัฒนาสถานที่อยู่ตลอดเวลา  ในที่สุด ก็ได้รับการยกขึ้นเป็นวัดโดยมีชื่อว่า วัดป่าเจริญราช  http://www.veeranon.com/  มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

สำหรับเพื่อนๆ พุทธศาสนิกชน  บุคคลทั่วไปที่สนใจพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  สนใจเข้ามาที่วัดป่าเจริญราช  ขอเชิญไปไหว้พระ สวดมนต์ ปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา  ฟังธรรม ได้ทุกวันค่ะ และเพื่อนๆคนไหนอยากพาครอบครัว  ญาติสนิท มิตร สหาย และสุดที่รักมาทำบุญ  ถวายสังฆทานนะคะ  สามารถถวายสังฆทานอาหารสด น้ำดื่ม ฯลฯ พร้อมทั้งเครื่องไทยธรรมได้ ในเวลา 10.30 น.ค่ะ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันได้ที่วัดทุกวันนะคะ  ไม่แนะนำให้นำถังสังฆทานไปค่ะ  เพราะหลวงพ่อบอกว่า ของในถังส่วนใหญ่เป็นของหมดอายุและใช้ไม่ได้  เพราะไม่มีคุณภาพ  หลวงพ่อท่านเคยเอาน้ำดื่มในถังมาฉันก็ได้ฉันน้ำรสแฟ้บไปเต็มๆค่ะ (คนถวายจะได้บุญหรือได้บาปค่ะ) ส่วนถังเปล่าก็ล้นวัดจนไม่มีที่เก็บแล้วค่ะ ที่สำคัญนะคะ  บางคนชอบเอาถังสังฆทานไปถวายพระหลังเพล โดยที่ไม่รู้ (หรือไง) ว่าในถังนั้นมีอาหารอยู่ และพระท่านรับก็ผิดศีล  คนถวายก็บาปหนัก  เพราะฉะนั้น  ถ้าเพื่อนๆอยากถวายอะไร  เข้า 7-11  เลือกซื้อของดีๆมาถวายพระนะคะ  จะได้บุญเยอะๆกลับไป  ไม่ต้องหิ้วถังมาให้บาปเปล่าๆค่ะ

แพรแนะนำสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ ภายในวัดไว้ที่นี่  http://gotoknow.org/blog/watstory/285835 สนใจเข้าไปอ่านได้ค่ะ

แพรมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจไปเจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมที่วัดในเรื่อง  เตรียมตัว เตรียมใจเดินทาง บนเส้นทางสีขาว เส้นทางแห่งบุญ : เตรียมตัว เตรียมใจ สำหรับผู้บวชเนกขัมมะมือใหม่ ลองเข้ามาอ่านได้นะคะ  เผื่อมีคำแนะนำอะไรที่จะช่วยให้เพื่อนๆสบายใจได้  หายสงสัยได้ค่ะ และที่นี่สอนภาวนาแบบ "พองหนอ  ยุบหนอ" ค่ะ  เพื่อนๆท่านใดที่ไม่ถนัดก็สามารถภาวนาแบบที่ตัวเองถนัดก็ได้ค่ะ  หลวงพ่อท่านเมตตาค่ะ  จริงแล้วแบบ "พุท โธ" หลวงพ่อท่านก็ภาวนาได้เก่งมากนะคะ ลองดูค่ะ ไม่ต้องเครียดค่ะ  สบายๆค่ะ       http://gotoknow.org/blog/makingmeditation/181268

 

เมื่อมาปฏิบัติธรรมต้องเตรียมอะไรมาบ้าง

1. การเข้าปฏิบัติธรรม สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ที่ห้องลงทะเบียน โดยที่ไม่ต้องจองหรือโทรไปแจ้งล่วงหน้า

2. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด

3. ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมให้แจ้งความจำนงได้ที่เจ้าหน้าที่ของวัด ณ ห้องทะเบียน และลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในใบลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ/บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของวัดเพื่อเก็บรักษาไว้ และจะส่งมอบคืนในวันลากลับ

4. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนว่า จะอยู่ปฏิบัติกี่วัน

5. พระอาจารย์จะทำพิธีสมาทานศีล ๘ และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. การเข้าปฏิบัติธรรมในวันศุกร์และกลับวันอาทิตย์ ให้ลงทะเบียน ในวันศุกร์ ก่อน ๖ โมงเย็นและทำพิธีสมาทานศีล ๘ และสอนกรรมฐานให้ในเวลา ๑๘.๓๐ น. และจะลาศีล ( กลับบ้าน ) ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันอาทิตย์

6. ทางวัด อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน หากประสงค์จะอยู่ต่อต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบล่วงหน้า ก่อนครบกำหนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล

7. หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการมาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น ( ทวนญาณ ) ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน

8. ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ ผู้สูงอายุ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ซึ่งไม่มีบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาด้วย(เว้นแต่ได้รับอนุญาต ) หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติธรรมได้

9. ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าต่างๆ ไม่ควรนำมาด้วย เพราะการเข้าปฏิบัติธรรม จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  

10. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จะต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัครเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้นำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความเหมาะสม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย  ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า

11. เปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติธรรมแล้วมารอที่ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อทำพิธีสมาทานศีล ๘ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ น. หรือเวลา ๑๘.๓๐ น. แล้วแต่กรณี

ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว

หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม หวีผม   ถ้าทาสีเล็บต้องล้างเล็บมือเล็บเท้าให้เรียบร้อย

งดเว้น การสวมใส่เครื่องประดับ การใช้เครื่องปะทินผิว ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม

12. การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระอาจารย์ผู้ดูแลลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน

13. พานที่ใช้ในพิธีสมาทานศีล ๘ จะมี ดอกไม้ ธูป-เทียน หากไม่ได้นำดอกไม้มาด้วย ให้ใช้เฉพาะ ธูป-เทียน

หมายเหตุ

-          ให้เตรียมชุดปฏิบัติธรรมมาด้วย

-          ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน และอื่นๆ หากไม่ได้นำมา ให้ขอเบิกกับเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การลาศีล

  1. เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติธรรมครบตามกำหนดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทำพิธีลาศีล และขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดยพานลาศีลจะใช้ ธูป-เทียน ซึ่งพระอาจารย์จะทำพิธีลาศีล ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.  

  2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลากลับก่อนกำหนดนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมต้องแจ้งให้พระอาจารย์ทราบ

ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน

เมื่อครบกำหนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจำนงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรทำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจห้องพัก เครื่องนอน ชุดปฏิบัติธรรม เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามนำกุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่น ต้องนำมาคืนกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจดูความถูกต้อง ก่อนรับบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ/บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง   อย่างใดอย่างหนึ่งคืน และให้ตรวจความเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับ

 

เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแง่มุมต่างๆ ได้จากที่นี่ค่ะ

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ( อ่านประวัติหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช)

http://gotoknow.org/blog/veeranon/259720

บวชที่วัดป่าเจริญราช

http://gotoknow.org/blog/makingmeditation

ค่ายพุทธบุตร

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr  

ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/257968

ปฎิบัติธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ

http://gotoknow.org/blog/gotoybat

ตามรอยพระแท้

http://gotoknow.org/blog/veeranon

ตามรอยพระอารยะวังโส

http://gotoknow.org/blog/arayawangso  

เรื่องเล่าในหนังสือธรรมะ

http://gotoknow.org/blog/storydhamma

Good Project

http://gotoknow.org/blog/goodproject

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยพระแท้

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติธรรม#เมตตาภาวนา#เจริญภาวนา#ถวายสังฆทาน#พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท#พองหนอ ยุบหนอ#วัดป่าเจริญราช#สมาทานศีล ๘#สำนักสงฆ์วิมลธรรม

หมายเลขบันทึก: 259730, เขียน: 07 May 2009 @ 12:15 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเชิญเพื่อนๆ พาครอบครัวไปไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ถวายสังฆทาน เททอง หล่อพระ ปล่อยปลา ให้อาหารปลา ฯลฯ ที่วัดป่าเจริญราช ได้ทุกวันค่ะ