บันทึกเขียนขึ้น เมื่อนึก คิด ย้อนมองสายน้ำแห่ง "ชีวิต" ที่ไหลผ่านไป สายน้ำหากไม่"นิ่ง" ก็มักจะไหลไปในแนวเดียวเสมอ แต่จะไม่เคยไหลย้อนกลับ เว้นแต่เจอลมพายุ...แห่งความวุ่นวาย จึงไหลวนอย่างสับสน เมื่อได้นิ่ง นึก คิด สิ่งดังกล่าว และจากการบอกเล่า "สิ่ง" ดีดีจากใครคนหนึ่ง จึงอยากทำ...บันทึกนี้..เพื่อ"ใคร"อีกหลายๆ คน

 

บันทึกครั้งสำคัญ...
กับความสำเร็จที่เพียรทำมาครึ่งชีวิต
กับการสอนอีกชีวิตให้มีความซื่อสัตย์และจริงใจ
 และการตอบแทนความไว้ใจ ด้วยความไว้ใจอย่างจริงใจ
  
ดีใจที่ได้.."ให้"...
และดีใจที่ผู้รับได้..."รับ"...
รับรู้ได้อย่างแท้จริง...
ในสิ่งที่ผู้ให้ได้..."ให้"