ความเห็น 25704

บันทึกครั้งสำคัญ

ต้นน้ำ
IP: xxx.246.164.190
เขียนเมื่อ 

ความจริงใจ ต้องขออนุญาตก่อนนะ ที่จะขอเล่าประสบการณ์ความจริงใจที่ขอเป็นส่วนร่วมในการบันทึกด้วย

เป็นเรื่องจริงนะ ความจริงใจต่อกันมันจะต้องเกิดจาก ความจริงใจของทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อใดก็ตามความไม่ไว้ใจของคนคนหนึ่งที่มีต่อฝ่ายหนึ่งที่มีแต่ความรักแต่ไม่จริงใจทำให้ ผู้ให้เกิดความอึดอัดและต้องคอยตามและเพียรพยายาม แต่เมื่อไรก็ตามความพยายามหยุด ทำให้ผู้ให้รู้สึกดี รู้สึกอิสระ ครั้นนั้นผู้รับที่ไม่จริงใจจะเข้าใจสิ่งนั้น ถ้าผู้รับนั้นยังมีความห่วงใยต่อผู้ให้ นี่คือเรื่องจริงของความจริงใจที่เกิดกับชีวิตจริง

ยินดีกับความเพียรพยายามนะ ขอให้ได้รับการตอบแทนจากผู้รับนั้น ด้วยความจริงใจ

ผู้รับที่กำลังจะให้ด้วยความจริงใจ