ใน 1 ปีมี 365 วัน แล้วบางปีก็มี 366 วัน ถ้าเราเขียนบันทึกทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้น

อย่างแรก เราก็จะมีบันทึกตั้ง 365 บันทึกใน 1 ปี แล้วบางปีเราก็มีถึง 366 บันทึก (ถ้าเรายังไม่เลิกบันทึกซะก่อน หรือ ระบบ Gotoknow จะมีการเปลี่ยนแปลง)

อย่างที่ 2 ในวันหนึ่ง ๆ ใน 24 ชม. เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมากมาย อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องแก้ วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแก้ไข จึงเป็นการเรียนรู้ และอาจจะค้นพบ Tacit knowledge หรือความรู้ที่คนอื่นรู้แต่เราไม่รู้ หรือบางวันก็อาจเจอสิ่งดี ๆ ให้เราได้ชื่นชม ยกย่องเป็นตัวอย่าง หรืออาจจะเป็นเพียงคำพูดไม่กี่ประโยค แต่ก่อให้เกิดแรงดลใจอย่างมหาศาล  เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มาของ...ข้อที่3.

อย่างที่ 3  ในบางวันเราอาจจะเขียนบันทึกได้มากกว่า 1 บันทึกก็เป็นไปได้ และมันก็เป็นจริง ได้จริง ๆ  อย่างผู้เขียนบางวันเขียนได้ถึง 2 - 3 บันทึก แต่จะขออนุญาติเก็บ stock ไว้ก่อน เผื่อว่าบางวันเราอาจเขียนไม่ได้ ก็ได้โละ stock ออกมาใช้....

อย่างที่ 4 เป็นบันทึกกันลืม และขุมคลังความรู้ของชีวิต ทั้งชีวิตเชียว!!!!แหะ แหะ