KM เป็นของสูงจริงหรือ

  ติดต่อ

KM เป็นของสูงจริงหรือ


          เมื่อวาน (15 ส.ค.48) คุณหมอสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ   เล่าให้ผมฟังว่ามีคนที่มาประชุม 6th GHP Conference ที่ได้ฟังผมเล่าเรื่อง KM ชาวนาเมื่อวันที่ 9 ส.ค.48   บ่นให้หมอสุวิทย์ฟังว่า   การที่ สคส. เอา KM ไปทำกับชาวนาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   เพราะ KM เป็นเรื่องของความรู้ที่ยิ่งใหญ่  ทันสมัย  เน้นธุรกิจ   การเอาไปทำกับชาวบ้านถือเป็นการลดศักดิ์ศรีของ KM   หมอสุวิทย์บอกว่าคนที่พูดเช่นนี้เป็นพวกที่มาประชุมเพื่อหาโอกาสสร้างโครงการขอ grant จากแหล่งทุน   ผมคิดว่าคนพวกนี้มองเห็นแต่ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตนเอง


          KM เป็นของสูง   เป็นเรื่องจริง   จึงใช้ได้กับทั่วหล้า   ไม่เว้นที่ถือกันว่าความรู้น้อย   เช่นชาวบ้าน   KM มีศักดิ์สูงเพราะเข้าไปยกย่องความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน   เข้าไปค้นหา “ทุนปัญญา” ในทุกอณูของแผ่นดิน   เอามาสร้างคุณค่าและมูลค่า   ด้วยเหตุนี้ KM จึงเป็นของสูง


          แต่ไม่ใช่ของสูงแบบที่นักวิชาการเสริมสร้างสุขภาพต่างประเทศผู้เห็นแต่ผลประโยชน์ตน


          โปรดสังเกตว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของ “แนวคิดปิดบังความรู้”  และเป็น “การเมืองเรื่องความรู้”


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  16 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 2535, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:56:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#สุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)