ความเข็มข้นของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ปี 52


เป็นโอกาสดีที่ได้ดำเนินการและเรียนรู้ PMQA ทำให้พัฒนาทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานได้มากขึ้นมีวิธีคิดที่พัฒนาขึ้น

        วันนี้(2 เม.ย.52) เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดตั้งแต่เช้า  ที่ต้องไปเช้าเพราะหากสายหน่อยจะหาที่จอดรถไม่ได้  ฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนอากาศช่วงเช้าเย็นชื้น ๆ สายฝนโปรยเบา ๆ ไม่หยุด  ได้ที่จอดรถแล้วดูไปทั้งไกลทั้งใกล้  หลายคนลงจากรถวิ่งฝ่าสายฝนเข้าตัวอาคารเพราะไม่มีร่ม  คนที่มีร่มก็ดูเดินกันแบบสบาย ๆ ส่วนผมใช้เสื้อนอกคลุมหัวเดินเร่ง ๆ เข้าใต้อาคารศาลากลางหลังเก่า  ไม่เอาร่มไปเพราะเมื่อไหร่เอาไปตอนกลับไม่เคยได้เอากลับบ้านเนื่องจากตอนกลับฝนแล้งและก็ลืมตามระเบียบ 

        มาศาลากลางวันนี้เพื่อประชุม "คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" เป็นการประชุมครั้งที่ 3  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552  เดินผ่านศาลากลางหลังเก่าไปยังหลังใหม่ไปยังชั้น 3 ห้องประชุมศรีปราชญ์ มีทีมงานสุภาพสตรีนั่งอยู่ก่อนแล้ว 2-3 ท่าน ลงทะเบียนรับเอกสารเจอกับเลขานุการคณะทำงาน น้องศรี(พัชร์นันท์ กำลังเกื้อ)  ผู้หญิงเก่งของสำนักงานจังหวัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนอกเวลาก่อนถึงเวลาการประชุม ทราบว่าน้องศรีไปประชุมเรื่องการจัดการความรู้จังหวัด( KM) ที่กรุงเทพฯ มาใหม่ ๆ ได้สาระมาเยอะ

          

           ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต เป็นประธานเปิดการประชุม หลังจากนั้นเป็นการเข้าเนื้อหาสาระโดย ท่านรองมอบต่อให้อาจารย์ วีณา (ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)ท่านนี้ผมยกให้เป็นอาจารย์  เพราะผมได้เรียนรู้จากท่านมากมาย  ท่านเป็นคนเก่งรอบรู้ผมมองว่าท่านตกผลึกในหลาย ๆ เรื่อง ที่ใครก็เรียนรู้จากท่านไม่หมด เป็นที่น่าเสียดายไม่กี่วันข้างหน้าท่านก็จะเกษียณออกไปหลายคนก็บ่นเสียดายที่ทีมงานกำลังจะขาดคนเก่งระดับ CKO ในปลายปีนี้  และน้องศรีพัชร์นันท์ เลขานุการดำเนินการต่อ   เนื่องจากท่านรองผู้ว่า ฯ มีราชการด่วน   การประชุมครั้งนี้ได้รับเอกสารเย็บเล่มรวมเป็นบึกใหญ่  ภายในแยกเย็บย่อยเป็นเรื่อง ๆ ดูแล้วนำมาใช้งานง่ายสะดวก ยกความดีนี้ให้เลขานุการ ฯ ผู้จัดเตรียม  ได้เรียนรู้อะไร ๆ เติมเต็มได้อีกในหลาย ๆ เรื่อง  คณะทำงานวันนี้มากันพร้อมหน้า ทั้ง 8 ส่วนราชการหลักที่เป็นขอบเขตการประเมินของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และส่วนราชการภูมิภาค รวม ๆ แล้ว ประมาณ 30 ส่วนราชการ

 
 

          

           จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเป็นมาคือได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2551 พบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  ได้จัดทำแผนปรับปรุงองค์การ  2   แผน ตามที่ ก.พ.ร.กำหนด เพื่อปรับปรุงองค์การ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 

          เมื่อมาถึงการดำเนินการปีงบประมาณ   พ.ศ.2552 ก.พ.ร. ให้จังหวัดทบทวนแผนปรับปรุงองค์การ 2 แผน ดังกล่าว เน้นปรับปรุงในหมวด 1 และ 4 ของเกณฑ์ PMQA (เกณฑ์มี 7 หมวด) เนื่องจากประเด็นหมวด 1 ผู้บริหารมีบาทสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้การพัฒนาองค์การประสบความสำเร็จ   และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของจังหวัดประสบความสำเร็จ และผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

      

        การประชุมวันนี้จึงช่วยกันติดตามสอบถามผลการปรับปรุงองค์การตามแผนที่วางไว้  ของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง ที่เป็นส่วนราชการเจ้าภาพหลักและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งปรับปรุงพัฒนาไปพร้อมกันในภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

         ในมุมมองของผมพบว่าบางครั้งเราทำงาน  แต่เราขาดการประเมินการติดตามจริง ๆ เกณฑ์คุณภาพ(PMQA) เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่ทำให้เราได้เรียนรู้องค์กรของเรามากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน  มองเห็นความบกพร่องและจำเป็นอย่างยิ่งต้องเปลี่ยนแปลง  เกณฑ์นี้ทำให้บุคลากรที่เป็นคณะทำงาน ฯ เมื่อเรียนรู้แล้วจะทำให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการที่จะปรับปรุงองค์กรตนเองขึ้นมาทันที  เป็นโอกาสดีที่ได้ดำเนินการและเรียนรู้ PMQA ทำให้พัฒนาทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานได้มากขึ้นมีวิธีคิดที่พัฒนาขึ้น

หมายเลขบันทึก: 252924เขียนเมื่อ 2 เมษายน 2009 23:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สุดคะนึง  ระลึกนึกถึง  คนคอนนี่แหละ

ขอบคุณ คุณภัทรานิษฐ์ เจริญธรรม นะครับที่มาเยี่ยม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง