การจัดการเทคโนโลยีมันสำปะหลัง


"จัดการเทคโนโลยีมันสำปะหลัง" โดยนำความรูที่เกษตรกรทำแล้วได้ผลมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอด....

  

วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร เป็นวันที่ 2 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2552 กับเจ้าหน้าที่จำนวน 4 จังหวัดโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาเป็นกลไกการพัฒนาเทคโนโลยี  

   ช่วงเช้าดิฉันได้เข้าไปร่วมรับฟังในพิธีเปิดโดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ (นายโอฬาร พิทักษ์) เป็นประธาน และมีท่านผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (นางสุกัญญา อธิปอนันต์) เป็นผู้กล่าวรายงาน  

   จากการฟังเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นเป็นการทบทวนทำความเข้าใจกับภารกิจงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีต่ออาชีพการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะ 1) เป็นผู้นำความรู้/เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 2) นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีอาวุธเพื่อใช้ทำงานก็คือ ความรู้ ที่มีการรวบรวม/ดึงมาใช้ได้และนำไปสู่เกษตรกรได้ และ 3) เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาชีพการเกษตร/ดูแลเกษตรกรโดยส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกร

   สิ่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงควรจะต้องทำความเข้าใจกับบทบาทและภารกิจของตนเองที่มิใช่รอสั่งการ ทำงานโดยยึดความเชี่ยวชาญเป็นหลัก และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ต้องจัดการความรู้สู่เกษตรกรให้เป็น ได้แก่ ความรู้ที่เป็นวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ

   ซึ่งความรู้และเทคโนโลยีมีอยู่และมีมานานแล้ว เพียงแต่มาช่วยกันจัดระบบให้เจ้าหน้าที่จัดการความรู้ให้สามารถใช้ได้ถูกต้องโดยนำเรื่องมันสำปะหลังมาเป็นต้นแบบในการจัดระบบการจัดการความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์กร/หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่

   จากการฟังทำให้ดิฉันได้เห็นการขยับตัวของการจัดการความรู้ที่เน้นการจัดระบบงานโดยองค์กรให้ความสำคัญค่อนข้างมาก และการนำความรู้/เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรที่จะช่วยให้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น การเตรียมดิน  การปรับปรุงดิน และอื่น ๆ

   ส่วนเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ได้ผล แล้วเจ้าหน้าที่ไปถอด/จัดเก็บ นำมาเขียน/บันทึก หลังจากนั้นมานำเสนอในกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์/แลกเปลี่ยน  และสังเคราะห์เป็นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  และสรุปองค์ความรู้ร่วมกันที่เป็น K ขององค์กรที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ได้

หมายเลขบันทึก: 252737เขียนเมื่อ 2 เมษายน 2009 13:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี