GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการศึกษาพิเศษ

การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD

                   เด็กที่อยู่ในชั้นเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน  จะพบว่าในการจัดการเรียนการสอนจะมีเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาจากตัวเด็กเอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาเสี่ยง    ยาเสพติด  ปัญหาเป็นเด็กพิการหรือเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ซึ่งนักการศึกษาได้จัดแบ่งเด็กพิการเป็น 9 ประเภท  ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์   ออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน

                  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาดีถึงปกติแต่มีความบกพร่องในด้านการอ่าน  การเขียนและการคิดคำนวณ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 252144
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (2)

ช่วยกันพัฒนาเด็กกลุ่มนี้มีแต่กุศลค่ะ

แล้วเราจะช่วยกันอย่างไรดีคะ