Lesson Learn 2 : My Challenge ในวิถีการทำงาน

ความท้าทายทำให้วิถึชีวิตคนทำงานในหนึ่งวันของเรามีสีสัน น่าสนุกและตื่นเต้นเหลือเกิน

เมื่อได้นั่งทบทวนการทำงานที่ผ่านมากว่าเกิดอะไรกับตนเองบ้าง

ทำไมวันนี้...

  • งานมาก
  • งานยุ่ง
  • ทำไม่ทัน
  • 16.30 น. เหนื่อยมาก อยากกลับบ้านไปออกกำลังกาย ทั้งๆ ที่อดีตเราสามารถทำงานแบบไม่ค่อยเหน็ดค่อยเหนื่อย 19.00 น. ก็ยังรู้สึกสนุกและอยากทำงานอยู่

เมื่อได้คิดและทบทวน พบว่ามีปัจจัยและเหตุของปัจจัยที่ทำให้เราเป็นเช่นนี้ แต่คิดว่ามันคงเป็นอย่างนี้ไม่นานแน่ๆ เพราะว่า...

  • เมื่อเรามีประสบการณ์ ชำนาญในการทำงาน เราจะรุ้สึกมั่นใจ ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • วันนี้ เราอาจจะต้องมีการแบ่งเวลา และต้องเรียงลำดับความสำคัญของงาน และหมั่นเรียนรู้ ศึกษาการทำงาน ระเบียบ กฎกติกาขององค์กร จดจำ นำไปใช้ ค้นคว้า ไปกับการทำงานจริง
  • ประกอบกับสภาพแวดล้อมการทำงานมีผลทำให้เราต้องปรับตัว Cheer ตัวเอง สภาพแวดล้อมการทำงานตอนนี้ต่างจากอดีต ทำให้เราต้องปรับ เปลี่ยนตนเองมาก ต้องท้าทายตนเอง และมีความมั่นใจและแสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุด เพราะผู้บังคับบัญชาดิฉันให้โอกาสเราคิดงานเอง ทำงานเองเกือบ 100% ...ซึ่งเมว่าดีมาก เพราะเราจะได้แสดงศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ ฝึกฝนให้เราเป็นคนเก่ง
  • และก็ถือคติประจำใจ ...ทำวันเดี๋ยวนี้ ทำวันนี้ ของเราให้ดีที่สุด
  • เราต้อง สร้าง...ท้าทาย...ตัวเราเอง และต้องเชื่อเสมอว่า "เราทำได้" ... "เราต้องทำได้"

นี้คือความท้าทาย My Challenge ของเม คนทำงานตัวเล็กๆ คนหนึ่ง และอยากร่วม Share Your Challenge ของคุณ เพราะเมคิดว่าความท้าทายทำให้วิถึชีวิตคนทำงานในหนึ่งวันของเรามีสีสัน น่าสนุกและตื่นเต้นเหลือเกินคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม)
งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การทำงานเพื่อสนองกับความท้าทายและก้าวไปข้างหน้า น่าสนุก ตื่นเต้น

แต่อย่าลืมที่จะคำนึงถึงสุขภาพของตนเองเพื่อจะได้มีแรง พละกำลังที่จะลุยงานด้วยนะคะ เพราะสุขภาพนั้น หากเสียไปแล้ว หวนคืนให้เป็นเช่นเดิมยากค่ะ อีกประการหนึ่ง ครอบครัวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ไม่ควรละเลย

แต่ก็ใช่ว่าจะห่วงแต่เรื่องของตนเองจนงานเสียหายนะคะ

เป็นกำลังใจ นะคะ