บทคัดย่อ


เผยแพร่งานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผู้วิจัย        :   นางสมทรง  เคลือบสูงเนิน

ชื่องานวิจัย    :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparisons  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

                                                                 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparisons ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparisons ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องComparisons ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550 จำนวน 92 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparisons ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 81.68/80.33  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (80/80) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Comparisons  ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ มากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 250872เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2009 21:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 11:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี