คุณส้มเป็นหัวหน้างานผู้ป่วยนอกของงานกุมารเวชกรรม     ปกติจะเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้ป่วยและเข้าใจหมอที่ทำงานด้วยดีมาก   เวลาไปประชุมที่ต่างจังหวัดคุณส้มมักจะให้หมอที่ไปด้วยนอนคอยอยู่ที่ห้องเพราะคุณส้มจะมีเพื่อนเกือบทุกจังหวัดที่ไปประชุม    ดิฉันทราบว่าพยาบาลที่โอพีดีเด็กใช้คอมน้อยจึงเชิญคุณส้มมาปรึกษาเพื่อให้น้องๆที่ใช้ไอทีช่วยempowerหรือเสริมพลังพยาบาลให้ใช้คอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล   บางครั้งน้องที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวลาออกไปหางานใหม่พยาบาลไม่สามารถควบคุมและสอนงานน้องใหม่ได้    ทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน    และพยาบาลอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลจากคอมซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาพัฒนางานได้     ดิฉันพยายามแก้ไขเรื่องการซื้อคอมที่ยังมีระเบียบที่เป็นอุปสรรคอยู่มากและจะให้ทุกหน่วยงานที่มี่จำเป็นต้องใช้คอม     ดิฉันอยากให้เราคิดวันนี้เลยว่าวันนี้เรานำข้อมูลของเราที่บันทึกไว้ทั้งจากคอมและจากสมุดจดไปใช้พัฒนาบ้างหรือยัง?

ปี2549ขอให้พวกเราสนใจมาใช้ไอทีให้ครบตามสมรรถนะของเครื่องถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยอายุพยาบาลเราค่อนค่างสูง    ช่วยๆกันหน่อยนะคะอีกนิดเดียวเราก็เก่งแล้ว