ท่านที่ค้นภาษาไทยบนเน็ต อาจพบเว็บนี้แล้ว (คือค้น"คำไทยๆ"นั่นแหละ แต่เว็บต้นๆที่พระอาจารย์กู๊..เกิล ส่งมาให้นะเป็นเว็บที่อธิบายคำนั้นๆด้วยภาษาอังกฤษ) ผมดูคร่าวๆน่าสนใจมาก สื่อหลากหลายชนิดถูกสร้างเพื่อนำมาใช้สอน คนไทยอาจใช้เว็บนี้ได้เช่นกันทำให้เข้าใจภาษาตนเองยิ่งขึ้น  ในเว็บนี้ไม่มีรายละเอียดผู้แต่งเฉพาะ แต่ผู้แต่งใช้ชื่อว่า Glenn S.

 

หมายความว่า ภาษาไทยเริ่มได้รับความนิยมแล้ว ใช่ไหมครับ

เพราะคุณ Glenn ทำขึ้นได้น่าสนใจ แต่หวังว่าในอนาคตไม่ใช่ว่าเด็กไทยต้องเรียนภาษาไทยจากเว็บนี้นะครับ (ถ้าเป็นเช่นนั้นน่ากลัวจัง ...อายเขาแย่)

หวังว่า คุณ Glenn อาจเพิ่มอีกเว็บคือ สอนวัฒนธรรมไทย เพราะว่าวัฒนธรรมไทยกับภาษาไทยค่อนข้างแนบแน่นและไปด้วยกันดี การที่จะแตกฉานในภาษาใดภาษาหนึ่งจักต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมนั้นมากพอสมควร

คลิกเพื่อชม http://www.thai-language.com/