เพลง

เพลง

<object width=" 273" height=" 34" ><param name="FlashVars" value="http://www.you 2 play.com/you 2 play/flash/song_player.swf?id=d 50 e 85 eed 97499 a 7895 a 1 b 16 b 7466 ba 3 &sitename=www.you 2 play.com&type=song&mid= 3918 &autoplay= 1" ></param><embed src="http://www.you 2 play.com/you 2 play/flash/song_player.swf?id=d 50 e 85 eed 97499 a 7895 a 1 b 16 b 7466 ba 3 &sitename=www.you 2 play.com&type=song&mid= 3918 &autoplay= 1" width= 273 height= 34/ ></embed></object><a href="http://thai-songs.blogspot.com" title=" ฟังเพลง" > ฟังเพลง </a><a href="http://thai-songs.blogspot.com/ 2008/11/ ost-august-feat.html" title=" เพลง ฝันหวานอายจูบ ( OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา" > เพลง ฝันหวานอายจูบ ( OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา </a>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อคพื้นหลังความเห็น (1)

<object width="273" height="34"><param name="FlashVars" value="http://www.you2play.com/you2play/flash/song_player.swf?id=d50e85eed97499a7895a1b16b7466ba3&sitename=www.you2play.com&type=song&mid=3918&autoplay=1"></param><embed src="http://www.you2play.com/you2play/flash/song_player.swf?id=d50e85eed97499a7895a1b16b7466ba3&sitename=www.you2play.com&type=song&mid=3918&autoplay=1" width=273 height=34/></embed></object><a href="http://thai-songs.blogspot.com" title="ฟังเพลง">ฟังเพลง</a><a href="http://thai-songs.blogspot.com/2008/11/ost-august-feat.html" title="เพลง ฝันหวานอายจูบ (OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา">เพลง ฝันหวานอายจูบ (OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา</a>