ความเห็นล่าสุด


ทำไมต้องออกกำลังกาย??

ออกกำลังกายทำไมต้องออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก จนเป็นพฤติกรรมถาวร จนถึงวัยสูงอายุ การออกกำลังกายควรทำต่อเนื่องในทุกๆวัย เพราะการออกกำลังกาย “ จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกให้เจริญเติบโตแข็งแรง ” มีสมรรถภาพทางกายสูง เพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้น สมรรถภาพของร่างกายจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ความแข็งแรงของกระดูกจะลดลง

ฉะนั้นการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุ จะช่วยให้ลดการเสื่อมสภาพของกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนั้นทุกคนจึงควรออกกำลังกาย โดยออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศและวัย

" อยากเห็นคนที่เรารักและคนที่รักเรา มีสุขภาพแข็งแรง ต้องชวนกันไปออกกำลังกายนะคะ "

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ประโยชน์ดังนี้

1. สมรรถภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น กล้ามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรง ทำให้หัวใจสูบฉีดดีขึ้น และเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้กระฉับกระเฉง

2. เสริมสร้างความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีความต้านทานต่อโรคสูง

3. ช่วยให้เจริญอาหาร นอนหลับง่าย และระบบขับถ่ายดีขึ้น

4. รูปร่างสวยงามสมส่วน

5. ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้แก่ช้า อายุยืน

6. การมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายของสมาชิกในครอบครัว เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ดี นอกจากสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในครอบครัวอบอุ่น แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้พ่อแม่มีโอกาสใกล้ชิดลูก พูดคุยอบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษาแก่ลูก

คนที่ขาดการออกกลังกายจะมีสภาพเป็นอย่างไร

วัยเด็ก

1. เจริญเติบโตช้า เชื่องช้า ไม่กระฉับกระเฉง

2. ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย

3. ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร

4. ทำให้เสียรูปทรง อ้วนเกินไป

วัยหนุ่มสาว

1. จะเจ็บป่วยบ่อย อ่อนแอ เหนื่อยง่าย

2. ไม่มีภูมิต้านทานโรค

3. ทรวดทรงไม่สวยงาม บุคลิกภาพไม่ดี

4. สมรรถภาพร่างกายต่ำ

5. เครียดง่าย อารมณ์ไม่คงที่

วัยกลางคน , วัยผู้สูงอายุ

1. ไม่กระฉับกระเฉง

2. เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า นอนไม่หลับ

3. ปวดตามข้อต่างๆ กระดูกเปราะบาง

4. โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อม

5. ความดันโลหิตสูง

6. โรคเบาหวาน โรคอ้วน

7. โรคข้อต่อกระดูกเสื่อม

ดังนั้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะเสริมสร้างให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโต มีรูปร่างได้สัดส่วน นำไปสู่การพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาตามวัย

“ สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา ”

วันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยัง ?

“ เวลาวารี ไม่เคยคอยใคร สายน้ำไม่ไหลกลับฉันใด

สุขภาพร่างกายของคนเรา ก็ย่อมเสื่อมไปฉันนั้น ”

ถึงเวลาแล้วที่เราจะชะลอความแก่ชราให้กับตัวเรา

เอกสารอ้างอิง : กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

<object width="273" height="34"><param name="FlashVars" value="http://www.you2play.com/you2play/flash/song_player.swf?id=d50e85eed97499a7895a1b16b7466ba3&sitename=www.you2play.com&type=song&mid=3918&autoplay=1"></param><embed src="http://www.you2play.com/you2play/flash/song_player.swf?id=d50e85eed97499a7895a1b16b7466ba3&sitename=www.you2play.com&type=song&mid=3918&autoplay=1" width=273 height=34/></embed></object><a href="http://thai-songs.blogspot.com" title="ฟังเพลง">ฟังเพลง</a><a href="http://thai-songs.blogspot.com/2008/11/ost-august-feat.html" title="เพลง ฝันหวานอายจูบ (OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา">เพลง ฝันหวานอายจูบ (OST. ฝันหวานอายจูบ) August feat. พลอย ณัฐชา</a>

ข้อเสียของการใช้ภูไมท์หรือหินแร่ภูเขาไฟมากเกินไป

ข้อเสียของหินแร่ภูเขาไฟ

ภูไมท์ หรือกลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟ จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีความพรุน โปร่ง คล้ายกับโครงสร้างของฟองน้ำ ทำให้มีความสามารถในการกรอง ดักและจับตรึงแร่ธาตุ ก๊าซต่างๆ ได้ค่อนข้างดี ดังนั้นเมื่อนำไปใส่ให้แก่ต้นไม้ในปริมาณที่กำหนดไว้ หรือพอเหมาะพอดีกับความต้องการของเขา ก็จะทำให้พืชสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทาน มีความแข็งแกร่ง กระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยจับตรึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชมิให้สูญเสียผ่านเลยไปโดยง่ายดาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เพราะแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ จะถูกชะล้างเสียหายไปได้ง่าย

การนำภูไมท์หรือหินแร่ภูเขาไฟเข้าไปใช้ในการเกษตรจึงมักจะเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรโดยโดยทั่วกัน เพราะมีประโยชน์ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้เกิดเม็ดดินที่มั่นคงขึ้น ดินไม่เกาะตัวกันอย่างเหนียวแน่น ไม่สร้างปัญหาทำให้ดินมีค่าพีเอชเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ใส่กลุ่มวัสดุปูนทั้งหลาย และเมื่อสะสมอยู่ในดินทำให้ช่วยจับแร่ธาตุต่าง ๆ การใช้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปจะเป็นประโยชน์ต่อพืชแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นโทษ

เกษตรกรบางท่านที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจจะคิดว่าภูไมท์นั้นคือปุ๋ย เมื่อใส่ครั้งแรกแล้วเห็นความแตกต่างจากเดิมว่าต้นไม้มีความแข็งแรงและมีการเจริญเติบโตดีขึ้นอย่างมาก เพราะหินแร่ภูเขาไฟหรือภูไมท์มีปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่มากมายนั้นจะค่อย ๆ ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้า ๆ จึงทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทีนี้เองเกษตรจึงใส่เพิ่มลงไปอีกเป็นจำนวนมาก และมากเกินไปจนไนโตรเจนถูกจับตรึงและบล็อกเสียจนพืชไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างเพียงพอ ทำให้พืชมีอาการใบเหลืองซีด ต้นแคระแกร็น มีอาการขาดปุ๋ย ถ้าเกษตรกรท่านใดพบปัญหาเหมือนดังที่ได้อธิบายไปดังกล่าวนี้ ให้ทำการแก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 หว่านเพิ่มลงไป จะช่วยแก้ปัญหาการขาดปุ๋ยจากการที่ใส่ภูไมท์หรือหินแร่ภูเขาไฟมากเกินไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 0-2986-1680-2

P   อยากรู้เรื่องการจัดการบริหาร

gotoknow.org/ จะต้องไปที่ไหน ศึกษาจากใคร อย่างไร  ทำไม และพื้นที่ไม่เต็มหรืออย่างไร

จาก......   ผู้สงสัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี