ไปดูงานที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

สำหรับข้อเสนอแนะก็มี ส่วนใหญ่ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูบอกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ดีมาก เพราะครู สถานีอนามัยและผู้รับผิดชอบโครงการได้เล่าประสบการณ์ การปฏิบัติงานและแง่คิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน ทำให้ได้รับความรู้เพิ่ม ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากและจากองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาของตนเอง และโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาก บางท่านก็บอกว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ดีมากที่ได้กลับมาทำ KM ทำให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

วันที่ 18-20 มีค.52 ศูนย์ฯโดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ งานวัยเรียนได้มีโอกาสพาคณะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหูรอ อ.เมืองจังหวัดชุมพรซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ   โรงเรียนวัดจันทราวาส ศุขประสานราษฎร์ จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศปี50 และยังมีรางวัลต่างๆอีกมากมายที่ได้รับ และโรงเรียนวัดธรรมโชติ จังหวัดสมุทรสาครซึ่งผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ก่อนศึกษาดูงาน เรากับน้องนก (มณฑวรรณ ยุชังกูล) ได้คุยปรึกษาหารือกันว่า จะใช้รูปแบบอย่างไรดี ก็ได้ข้อสรุปมาว่า ดูโรงเรียนที่ได้ที่ 1 แล้วก็ดูเรื่องอื่นๆเช่นการแก้ปัญหาเรื่องของวัยรุ่นในโรงเรียน แล้วก็น่าจะดูโรงเรียนที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในเขตของเรา  ควรจะต้องมีการทำ KM (Knowledge Manangement ) และ AAR  ในสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ แล้วต่อด้วยการประเมินผลความพึงพอใจต่อการคาดหวังต่อผลผลิตและการบริการวิชาการของงานเด็กวัยเรียนศูนย์อนามัยที่ 8 เราวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมากที่สุดไม่มีปานกลางน้อยหรือน้อยที่สุด ในเรื่องแนวคิดที่จะนำสิ่งที่ได้ไปใช้ดำเนินงานในโรงเรียนของตนเอง ส่วนใหญ่จะบอกว่าจะไปถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาและวางแผนร่วมกัน สำหรับโรงเรียนที่นำวิดิโอมาถ่ายก็จะนำภาพไปนำเสนอให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้เห็นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม บางแห่งบอกว่าจะกำหนดให้เป็นนโยบายของโรงเรียน บางโรงเรียนบอกว่าจะไปขยายผลและจะนำเสนอต่อชุมชนในรูปแบบ New Idia  หัวข้อจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาดูงานสื่อสารไปยังเครือข่ายที่ไม่ได้มาดูงานอย่างไร หลายๆท่านตอบมาว่า จะนำไปนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนสังกัดอยู่ บางแห่งก็บอกว่าโรงเรียนจะพาทีมงานมาดูอีกหลังจากกลับไปบอกเล่าให้คณะครูได้รับรู้  สำหรับข้อเสนอแนะก็มี ส่วนใหญ่ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูบอกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ดีมาก เพราะครู สถานีอนามัยและผู้รับผิดชอบโครงการได้เล่าประสบการณ์ การปฏิบัติงานและแง่คิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน ทำให้ได้รับความรู้เพิ่ม ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากและจากองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาของตนเอง และโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาก บางท่านก็บอกว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ดีมากที่ได้กลับมาทำ KM ทำให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ KM นั้นศูนย์ได้ให้โรงเรียนได้คิดสิ่งที่ได้จากโรงเรียนวัดหูรอมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของโรงเรียน ก็ได้บทสรุปมาทั้ง 4 จังหวัดซึ่งศูนย์ก็จะสรุปเป็นภาพรวมของเขตและจะจัดส่งให้โรงเรียนและสสจ.ภายหลัง ศูนย์เองก็ยังมีพันธะสัญญากับทางโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือจะต้องส่งแบบสรุปผลการศึกษาดูงาน , AAR , KM ที่ได้ให้กับหน่วยงานและศูนย์จะแถมให้อีกอย่างก็คือรายชื่อเครือข่ายการศึกษาดูงานในครั้งให้กับทุกๆโรงเรียนเพื่อไว้เชื่อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ต้องขอเราจัดให้ ส่วนรูปถ่ายนั้นเราจะนำมาให้ชมภายหลังและจะมาเขียนสิ่งที่ได้ดูแต่ละโรงเรียนลงใน blogให้อีกคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณนายตั้ง

คำสำคัญ (Tags)#km#ศูนย์อนามัยที่ 8#to be number one#โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หมายเลขบันทึก: 249897, เขียน: 21 Mar 2009 @ 11:01 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ชอบที่โรงเรียนเขาทำได้ดี และแบบยั่งยิน
  • เห็นเลยว่าผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน