"ขนมไทย" เอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากจะมีความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติ และกลิ่นอบร่ำควันเทียน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่า และแฝงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคล 

  
คำว่า "มงคล" หมายถึง สิ่งที่นำมาซึ่งความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง 
 
  "ขนมมงคล" หมายถึง ขนมไทยที่นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขก ในงานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้เฉพาะขนมไทยที่มีชื่อไพเราะและเป็นสิริมงคล ดังเช่น "ขนมมงคล 9 อย่าง"
 

 ขนมชั้น
นมชั้น ชื่อบอกว่า ชั้น หมายถึงการได้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศฐาบรรดาศักด์ให้สูงขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล นิยมทำขนมชั้นให้มี 9 ชั้น นิยมใช้ขนมสีแดง สีเขียว สีชมพู เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

  จ่ามงกุฎ
มงกุฎ สื่อความหมายถึง อยู่ตำแหน่งสูง สง่าสงาม ขนมจ่ามงกุฎ เป็น ขนมโบราณของไทย ที่มีขั้นตอนทำยาก สลับซับซ้อน ปัจจุบันหารับประทานค่อนข้างยาก "จ่ามงกุฎ" หมายถึง อยู่ตำแหน่งสูงสุด เป็นหัวหน้าสูงสุด ซึ่งแสดงถึงความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง สมัยก่อนนิยมให้เป็นของขวัญอวยพร เมื่อได้เลื่อนยศ หรือ เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน อวยพรเพื่อให้ได้รับตำแหน่ง หน้าที่การงานสูงขึ้นยิ่ง ๆ ไป  ขนมจ่ามงกุฎ มีความเป็นสิริมงคล จึงนิยมใช้ประกอบเครื่องคาวหวานในงานแต่งงาน
 

 ทองเอก
ขนมทองเอก ขนมไทยโบราณ มีขั้นตอนการทำที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน นิยมใช้สำหรับเป็นขนมอวยพรเมื่อได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน ขนมทองเอก มีลักษณะพิเศษคือ ด้านบนของขนม มีทองคำเปลวติดอยู่ด้านบน


 ทองหยิบ
ทองหยิบ ขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล  ขั้นตอนการทำขนมต้องใช้ความพิถีพิถัน ในการจับจีบขนมเพื่อให้เป็นกลีบเหมือนดอกไม้ เมื่อเสร็จจะดู สดงามคล้ายกับดอกไม้สีทอง  นิยมใช้ในงานพิธีมงคล หรือให้เป็นขนมอวยพร เพื่อสื่อความหมายถึง ขอให้ร่ำรวย มั่งคั่ง มีเงินมีทองใช้ไม่รู้จักหมด การให้ขนมทองหยิบ ประดุจเหมือนการให้ ทองคำ

 

 ทองหยอด
ทองหยอด ขนมไทยที่มีมาแต่โบราณกาล มีลักษณะเหมือน หยดน้ำ สีเหลืองเหมือนทอง โบราณให้เป็นขนมอวยพร หมายถึง ให้ร่ำรวย มีเงิน มีทอง

 

 เสน่ห์จันทร์
ต้นจันทร์  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีลูกผลสีเหลือง เมื่อสุกจะมีเหลืองเปล่งปลั่ง มีกลิ่นหอม ชวนให้สูดดม ดังนั้นคนโบราณ จึงได้นำมาประยุกต์ ทำขนม  โดยปั้นให้เป็นลูกกลมสีเหลือง เหมือนผลของลูกจันทร์ และ ใส่ผลจันทร์ป่น เพื่อจะได้มีกลิ่นหอม เหมือนกับ ผลจันทร์ เรียกขนมนี้ว่า "ขนมเสน่ห์จันทร์" ใช้ชื่อว่า เสน่ห์จันทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สื่อความหมายถึง เป็นที่รัก มีเสน่ห์ ไปไหนมีแต่คนรัก


 ฝอยทอง
ลักษณะฝอยทอง เป็นเส้น ๆ พันกันเป็นทบ ๆ  โดยเชื่อว่า ให้ทำขนมฝอยทองเป็นเส้นยาว ๆ ห้ามตัด หมายถึง เพื่อที่คู่บ่าว-สาว จะได้ครองรัก ครองเรือน มีชีวิตยิ่งยืน อายุยืนยาวเหมือนเส้นฝอยทอง

 

 เม็ดขนุน
มีความเชื่อว่า ชื่อของเม็ดขนุน หมายถึง มีคนช่วยสนับสนุน ค้ำจุนในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต หรือ กิจการใด ๆ ที่กระทำอยู่ 

 ขนมถ้วยฟู
เป็นขนมที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ประกอบในงานพิธีมงคล ต่าง ๆ ในงานพิธีแต่งงาน เชื่อว่า ขนมถ้วยฟู สื่อถึง ความเป็นสิริมงคลในชีวิต ความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรื่อง ชีวิตจะได้เฟื่องฟูเหมือนขนมถ้วยฟู

 ..Thank for information and picture..

http://pirun.ku.ac.th/~b5007001/mant.htm
http://www.thaiweddingideas.com/thai_desert.htm
www.thaidessert2008.th.gs