แมลงดำหนาม

AE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สวนมะพร้าว ระวัง ! มันมาแล้ว

ในช่วงหน้าร้อนของทุกปีมักจะมีแมลงดำหนามระบาดเข้าทำลายสวนมะพร้าว โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงของยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าวทำให้ยอดมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต และเมื่อมีการทำลายรุนแรงหลายๆ ใบในแต่ละต้นจะมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า   มะพร้าวหัวหงอก  ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มมีการระบาดของแมลงดำหนามในพื้นที่ในบางของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  (ได้แก่ ตำบลบางไทร  คลองฉนาก  บางชนะ  คลองน้อย  บางโพธิ์ บางใบไม้) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่มากที่สุดของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศัตรูพืชระดับอำเภอ ให้ประสานกับศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดฯ เพื่อขอรับแตนเบียนแมลงดำหนามมาปล่อยเพื่อป้องกันกำจัดแมลงดำหนาม โดยได้นำแตนเบียนแมลงดำหนามมาปล่อยเมื่อวันที่  25  มกราคม  2552  จำนวน  175  มัมมี่   และได้ประสานนำมาปล่อยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันกำจัดและควบคุมไม่ให้แมลงดำหนามระบาดเพิ่มมากขึ้น

                ปล. คราวต่อไปจะนำเรื่องรายละเอียดของแมลงดำหนามและแตนเบียนแมลงดำหนามมาเล่าให้ฟังนะครับจบข่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปุ๋ยอินทรีย์น้ำความเห็น (3)

  • ปล่อยแมงดำหนามไว้มาก จะเหมือนเกาะสมุย นะ
  • แต่ท่านเกษตรอำเภอ มีประสบการณ์ จากเกาะสมุยมาแล้ว คงไม่ยาก นะ
บุญชู หนุ่มสุพรรณ
IP: xxx.9.92.71
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าไปหาซื้อแตนเบียนได้ที่ไหน ที่สวนผมกำลังระบาด ผู้รู้รบกวนแนะนำเอาบุญด้วยครับ แจ้งมามาที่ [email protected] หรือ 0815582320 ขอขอบคุณผู้ใจบุญล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องซื้อครับ ไปขอได้ที่ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าล้อน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษธานี หรือ ศูนย์บริหารศัตรูพืชทั่วประเทศ