วันคล้ายวันสถาปนา กศน. : ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เชิญอ่านปฐกถาของ รมต.ศธ.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

จึงต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในด้านโอกาส คุณภาพ และการมีส่วนร่วม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมคุรุสภา

 

ใจความสำคัญบางตอน เช่น.......

 

ปี ๒๕๕๒ จะเริ่มศักราชแห่งการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กศน. เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการเติมเต็มการศึกษาทั้งระบบให้ครบวงจร เนื่องจากในช่วงชีวิตของคนเราจะอยู่กับการศึกษาในระบบสั้นกว่าการศึกษานอกระบบ จึงต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในด้านโอกาส คุณภาพ และการมีส่วนร่วม

ใจความโดยละเอียดติดตามได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับ ครบวงจร ไม่ขาดตอน แบ่งแยก

ขอบคุณครูนงครับ รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแก่ กศน.มาก นั่นคือเป็นโอกาสให้เราได้แสดงฝีมือให้สมคุณค่ากันต่อไป

ท่านพี่หมอเจเจ

รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเติมเต็มให้แต่ละคนมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ไม่คิดแบ่งแยกตามที่พี่หมอว่าเป็นการถูกต้องแล้วครับ

สวัสดีครับท่าน ผอ.ดิศกุล

พื้นที่อย่างเราก็ใส่เกียร์ห้า เร่งสุดฤทธิ์ครับ