วันนี้ประทับใจน้องไหม พิชชานันท์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีของ มอ.เรานี่เอง อันเนื่องมาจากว่าน้องไหมได้เข้ามาช่วยงานในจุด Sample preparation นั่นคือเตรียมสิ่งส่งตรวจให้กับเครื่องวิเคราะห์อัติโนมัติ Hitachi 917, ดูด serum สำหรับการตรวจ E-lytes, ดูด Urine สำหรับการตรวจ Protein ในปัสสาวะ และบางคนก็อาจจะแยกวางสิ่งส่งตรวจสำหรับการทดสอบพิเศษ, Osmo เป็นต้น จะเห็นว่าไม่ง่ายเลย สำหรับจุดนี้  ขอกล่าวถึงการเตรียมสิ่งส่งตรวจให้กับเครื่อง Hitachi 917 ซึ่งปัจจุบันใช้ Primary  tube ในการตรวจ แต่ถ้าหาก sample น้อย ก็จะต้องดูดใส่ Cup Hitachi แต่ถ้าน้อยกว่านั้นอีก ก็จะมี Micro cup สำหรับใส่ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นตัวอย่างเลือดของเด็ก ซึ่งเจาะยาก  และโดยเฉพาะการตรวจ Microbilirubin ซึ่งเจาะมากับ Hct tube ซึ่งมีวันละหลาย ๆ ราย และนี่ก็คือตัวปัญหา

เนื่องจาก  Micro cup มีขนาดเล็กทำให้ cup จะตกลงไปข้างล่างสุดของ rack ดังภาพ เราจึงต้องพยายามเลือก rack ที่มันมีช่องแคบ ๆ หน่อย แต่บางครั้งการเรียงสิ่งส่งตรวจจะต้องเรียงไปตาม Chem No. พร้อมใบ ซึ่งเราก็อาจไปเจอหลุมที่ช่องกว้างทำให้ cup หล่นลงไปได้ 

แต่น้องไหมของเราเพิ่งเข้ามาช่วยแค่วันเดียว ก็คิดวิธีนำเอา tip อุปกรณ์ที่ใกล้ตัวสุดมาเป็นฐานวาง micro cup ทำให้ cup ไม่หล่นไปยังข้างล่าง และเห็นตำแหน่ง sample ได้ง่ายดังภาพ

 ที่เห็นสีฟ้าก็คือ tip ใช้ดูด serum

      แม้จะเป็นการคิดอะไร ที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และบางครั้งก็อาจจะนำไปใช้ได้บ้าง หรือไม่ได้บ้าง (เพราะเราสามารถข้ามไปเลือกช่องที่แคบให้วาง micro cup ได้ก็ตาม) แต่ก็นับว่าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่ควรจะมองข้าม และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใช้ของรอบ ๆ ตัวที่หาง่ายอย่าง Tip ซึ่งไม่ต้องหาซื้อแต่อย่างใด