นิทานปรัมปรา

"....คุณตาแก่ๆ ดำรงชีวิตอยู่ในเรือเพียงคนเดียว หาปลาเพื่อประทังชีวิตไม่มีผู้ดูแล กลับมีจิตใจที่สงบเป็นสุขกว่าชายผู้มีทุกสิ่งที่เงินซื้อได้ แต่กลับประเทศไม่ได้"

5555 นิทานใช่ไหมครับ ขอต่อนิทานนิดหนึ่ง

ใช่ ชายคนที่ คุณตาหลายๆคน ฟังวิทยุกล่อมว่า "ผมจะแก้ความยากจนให้พวกท่าน แต่ก่อนอื่นผมต้องแก้ความยากจนให้ครอบครัวผมเสียก่อน เป็นตัวอย่าง"...........

อดไม่ได้ นิทานสอนใจดีๆ