ขับรถ..ในช่วงบ่ายแก่ๆ..เส้นทางการเดินทางที่คุ้นเคย ขอนแก่น-ยโสธร ผ่านท้องทุ่งที่เขียวชอุ่ม แพต้นกล้า(ต้นข้าวเล็กๆ)-สีเขียวสองข้างทาง "นาปรัง" เส้นทางอิสานบ้านเรา กระทบอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ทำให้ต้องจอดรถข้างทางเพื่อซึมซับ "ธรรมชาติ" ที่สวยสดงดงาม "สุนทรียแห่งอารมณ์" ที่พบเจอก่อเกิด "จิต" ที่สงบ

 

ความรักภักดีของ "ต้นกล้า"...รายล้อม "ดอกหญ้า"..เป็นความสวยสดงดงามที่ลงตัว แห่งภาพที่พบ "ดอกหญ้า"ร่าเริงล้อลม..

ท่ามกลางแสงแดดแห่งความสดใส
ต้นกล้า..กล้าแกร่งรายล้อมคุ้มครองปกป้อง.."ดอกหญ้า"...ด้วยความรัก ที่ก่อเกิด
เป็น"ธรรม"ชาติที่ลงตัว..อย่างที่เป็นและดำเนินไป


ภาพเบื้องหน้าที่ "ยืน" มอง..ทำให้ "จิต" ใจ.."นิ่ง"..สงบ
ด้วยความรักและปรารถนาดี


ความรักก่อเกิด...
ตาม..”ธรรม”ชาติ
แห่งความลงตัว...
และ..เรียนรู้
เพื่อคงอยู่...และเติบ”โต”
เจริญงอกงามเพื่อ "ชีวิต"