ความเห็น 22583

ดอกหญ้า-ต้นกล้า

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

คุณ"กำลังใจ"

ไม่มีใคร..ทำลาย"หวังใคร"
หากมองเห็น.."ตน"
หวังนั้นก็จะก่อเกิด "ผล"