สัมมนาเครือข่ายคุณอำนวยกลุ่มการเงินชุมชน

ไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน

มีกลุ่มการเงินชุมชนกว่าแสนกลุ่ม กว่า 80 %เป็นกองทุนหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักคือ   สนง.กองทุนหมู่บ้าน(องค์การมหาชนตามพรบ.)พช. ธกส. และ กศน.
3 หน่วยงานหลังมีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ อีกหน่วยหนึ่งที่จะเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆคือพัฒนาชุมชนของอบต.
หลายฝ่ายตั้งใจให้กองทุนหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน
4 ปีผ่านไป ตอนนี้เป็นการตกกะไดพลอยกระโจน ต้องทำให้กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มการเงินอื่น ๆเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนให้ได้
ผมคิดว่า ประการแรก ต้องเข้าใจว่ากองทุนหมู่บ้านหลายแห่งเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ ประสบผลสำเร็จ แต่ก็มีหลายแห่งเช่นกันที่เกิดปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ
เราจะจัดระบบสนับสนุนโดยมีคนและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างไร ?ให้เกิดการเรียนรู้      เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งขบวนการ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน
เราต้องการคุณอำนวยที่มีความสามารถ
คุณกิจแบบผู้ประกอบการทางสังคมในระดับตำบลและคุณกิจที่สนใจงานสาธารณะ
เพื่อถักทอความร่วมมือ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่ 27-28 กันยายน 2548 หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนจะจัดสัมมนาเครือข่าย    คุณอำนวยกลุ่มการเงินชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกันที่กรุงเทพ สนใจติดต่อคุณหทัย เหมทานนท์ 09-2897804

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)