ชีวิตที่พอเพียง : ๖๗๖. ประชาสัมพันธ์ให้หลวงพี่

 

หลวงพี่ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศน์ เป็นพระนักพัฒนาเยาวชนที่ผมชื่นชมศรัทธามาก   ท่านส่ง อี-เมล์ มาบอกกล่าวดังนี้

“อาตมามีงานใหญ่ที่ฝากบอกบุญโยมอาจารย์ให้ได้ร่วมบุญกิริยาประชาสัมพันธ์ให้อีกวาระหนึ่ง    คืออาตมา คณะพระอาจารย์เด็ก และเยาวชนกว่า ๓๐๐ ชีวิต จะมาร่วมกันจัดคอนเสิร์ตความดีกันกลางกรุง ที่สยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ ๑ ก.พ.นี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

(ร่าง) กำหนดการ ค่าย ๙  GMM D-Expo Camp & Concert  นวัตกรรมนิทรรศการค่ายและคอนเสิร์ตสื่อสารความดี
ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

๒๘ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒    ณ  วัดโสมนัสวิหาร-ร.ร.วัดโสมนัส, ร.ร.ราชวินิตมัธยม, เซนทรัลเวิลด์, หอศิลปฯกรุงเทพฯ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงทพฯ
วิทยากรโดย  กคพ.  ฝ่ายฝึกอบรม มจร. ขบวนการตาสับปะรด และสถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ดูตาราง กำหนดการโปรดคลิกที่นี่


(ร่าง) งาน GMM D-Expo Camp & Concert
นวัตกรรมนิทรรศการธรรมยาตราค่ายและคอนเสิร์ตสื่อสารความดี
วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ ลาน สยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า
ร่วมกันจัดโดย GMM Network (Good Mass Media Network) เครือข่ายสื่อสารความดี
ประกอบไปด้วย กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.,
ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร., ขบวนการตาสับปะรด, ทีวีไทย, สภาผู้ชมผู้ฟังรายการฯ, เครือข่ายเยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี,
กลุ่มดนตรีเพื่อคนพิการ, สถาบันอาศรมศิลป์-โรงเรียนรุ่งอรุณ, และสถานศึกษาต่างๆ อีก ๕๖ แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ
โดยการสนับสนุนของ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (สบร.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ, และ สยามดิสคัฟเวอรี่-บริษัทสยามพิวรรธ์จำกัด-บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์จำกัด

งานแบ่งเป็น ๓ ส่วน

๑) GMM Camp ค่ายสื่อสารความดี “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร
(Good Media Manager Camp)
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร เช่น การนำเสนอโครงงานคุณธรรมอย่างมีพลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทำและถ่ายทอดสดโทรทัศน์ การถ่ายทำและตัดต่อสื่อสมัยใหม่พวกหนังสั้น MV สารคดีสั้น เป็นต้น ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานจริงในงาน และตั้งบูธให้เยาวชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้วย  และกิจกรรมออกบูธของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการฯ ทีวีไทย และการถ่ายทำ MV เพื่อเปิดตัวเพลง “หยุดเสพ หยุดขาย” ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒) GMM D-Expo นิทรรศการจรยุทธ์ "ธรรมยาตรา-สื่อสารความดี"
(Good Mass Media Dhammayatra-EXPO)
เป็นการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ จำนวน ๕๖ โครงงาน, การประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ต, การเชิญชวนให้ประชาชนทำความดี ให้วัยรุ่นทำดีมีชีวิตที่สดใสไร้อัลกอฮอล์ และเชิญชวนให้ปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  โดยการสื่อสารในรูปแบบใหม่เป็นนิทรรศการคนเดินในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงศึกษาธิการ, พื้นที่สาธารณะย่านสี่แยกปทุมวัน สนามกีฬาศุภชลาศัย จนถึง เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น (โครงการได้มีหนังสือขออนุญาตทางสำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักฯทรัพย์สินของจุฬาฯ และประสานกันเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว)
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๓) GMM Concert คอนเสิร์ตความดี “Tatiyampi รักดีไม่โดดเดี่ยว
(Good Media for Mankind Concert)
มีธีมหลักที่ว่า เยาวชนตกหลุมรักความดี มีค่านิยมในความดี อย่างมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ (ไม่นอกใจไปมีกิ๊กกะใครอื่น) และแน่นอนพวกเขาไม่ได้หลงรักความดีแค่คนเดียวโด่เด่ แต่มากันเป็นทีมเป็นกลุ่มเพื่อนจากทั่วประเทศ และยังมีภาคีเครือข่ายแขกรับเชิญอื่นๆ มาร่วมกันด้วย โดยจะมีช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตที่จะเปิดตัวเพลง “หยุดเสพ หยุดขาย” เพื่อรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นด้วย ซึ่งจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

ขยายความ GMM Concert (Good Media for Mankind Concert)

คอนเสิร์ตความดี “Tatiyampi รักดีไม่โดดเดี่ยว
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลาน สยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า

(ร่าง) กำหนดการ  เริ่มต้นเดือนแห่งความรักดี
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กลุ่มเยาวชนและองค์กรเครือข่ายงดเหล้าฯ* ร่วมกันถ่ายทำ MV เพื่อเปิดตัวเพลง “หยุดเสพหยุดขาย” ที่หน้าลานสยามดิสคัฟเวอรี่
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. D4T Dhammatainment for Teen by MCU Training Staff
 ธรรมสันทนาการสำหรับเยาวชน โดย คณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. Tatiyampi และ CPK Band ร่วมกันนำร้องเพลงหมู่ประสานเสียงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และบทเพลงประจำโครงการ “เริ่มด้วยช่วยกัน” และเพลงอื่นๆ 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนา “ความดีสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างสื่อ สื่อสร้างชาติ”
โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส (ประธาน กคพ.), นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) หรือผู้แทน, คุณเทพชัย หย่อง (ผู้อำนวยการสถานี ทีวีไทย) นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ประธานสภาผู้ชมฯ ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคสื่อ) และ คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ (ผอ.ศูนย์คุณธรรม)
นำเสวนาโดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ และผู้แทนเยาวชน
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก
๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. Tatiyampi รักดีไม่โดดเดี่ยว in Concert
 แขกรับเชิญ อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ, ศันสนีย์ สีตะปัน, พิสุทธิ์เกรียงบูรพา, CPK Band, กลุ่มดนตรีเพื่อคนพิการ, เยาวชนทีมสื่อ, ผู้แทนเยาวชนการแสดง ๔ ภาค
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ราตรีธรรมประทับใจ ร่วมกันร้องเพลง “เริ่มด้วยช่วยกัน”
อำลาเวที อนุโมทนากิจกรรม

มีการออกบูธกิจกรรม จาก ขบวนการตาสับปะรด อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์, บูธ จาก ทีวีไทย* และสภาผู้ชมฯ ทีวีไทย* บูธ จาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.*

หมายเหตุ รายชื่อบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงานด้านการเงิน คุณโชติกา(เป้) มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ โทร. ๐๘๓ ๐๖๘ ๒๗๑๒
ผู้ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรม คุณคำนวน(เด) ผู้ติดตามพระอาจารย์ โทร. ๐๘๕ ๑๕๒ ๕๕๖๔
ติดต่อ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส (ประธานโครงการ) ได้ที่อีเมล์ [email protected]
เวบไซต์ www.moralproject.net


       งานที่หลวงพี่องค์นี้จัด ผมรับรองว่า ทั้งสนุกและได้ฝึกทำความดี    จึงถือโอกาสทำบุญด้วยการช่วยประชาสัมพันธ์

 

 

วิจารณ์ พานิช
๒๖ ม.ค. ๕๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์คุณธรรม#สสส.#พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส#520201

หมายเลขบันทึก: 237861, เขียน: 27 Jan 2009 @ 08:20 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

-
IP: xxx.147.64.145
เขียนเมื่อ 

ส่งสุขปีใหม่จากใจใยมดค่ะ

ถ่ายรูปด้วยจอคอมพิวเตอร์ค่ะ