ความประทับใจแรก วันที่ 12 เมษายน 2549 เช้าชวนพี่ๆ หลายส่วนงานในอาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลดน้ำผู้บริหารและผู้มีอายุในบรรยากาศสบายๆ ก่อนวันสงกรานต์เพราะอยากมอบสิ่งดีให้กับทุกคนและเกิดบรรยากาศเกื้อกูลกัน นัดว่า 15.30 น.เราพบกันนะ
12.00 น.ออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆ (พี่หนุ่ย โอม) ที่อำเภอท่าศาลา ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้จึงชวนกันไปซื้อน้ำอบไทย มะลิ ดินสอพองมา กลับมาจากรับประทานอาหารก็ตามหาไปยืมพาน ขันรอง ที่งานประชุม (ไม่มี) บอกว่าให้ไปยืมจากงานพัสดุดู เมื่อไปยืมก็พบว่าไม่มี แต่ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีจากพี่พัสดุว่าให้ลองไปยืมที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ดู เมื่อเข้าไปที่ส่วนประชาสัมพันธ์ พบน้องเสกจากส่วนแผนงานกำลังจะขนขันและพานไป เนื่องจากส่วนแผนงานเขามีการรดน้ำพระและสงกรานต์กันด้วยแต่เขาใช้ก่อน จึงเจรจากันเป็นอันตกลงกันว่าจะขอใช้ต่อ ทุกอย่างเป็นอันตกลง ..ได้อุปกรณ์มาแล้วดีจัง..
15.30 น. เมื่อถึงเวลานัด โทร.ให้ทุกคนประจำที่ พี่ๆ พนักงานกว่า 30 คน ร่วมอวยพรให้ผู้บริหารและพี่ที่มีอายุเยอะ ด้วยบรรยกาศดีๆ วันสงกรานต์ ด้วยคำพูดดีๆ เป็นศิริมงคล หอมคลุ่งไปทั่วทั้งอาคารบริหาร และหอมติดมากับเรา และนี้เป็นความสำเร็จและความประทับใจที่มีคุณค่ายิ่งกับตนเอง เพราะความสุขที่เราได้รับ ทุกคนก็มีความสุขร่วมด้วย และต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้บอกหลายคน ต้องขอโทษด้วยและเมจะระวังให้มากขึ้นในครั้งต่อไป


ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จในวันนี้ ประมวลได้ดังนี้

  1. การมีแนวร่วม เพื่อนร่วมคิด ร่วมทำ อย่างพี่หนุ่ยและโอม (เห็นดีด้วยกับเรา)
  2. การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเท่าที่ช่วยได้ จากพี่งานประชุม พี่ส่วนพัสดุ จนสามารถยืมอุปกรณ์ได้
  3. การมีน้ำใจ แบ่งปันของน้องเสก ส่วนแผนที่ให้ใช้อุปกรณ์ร่วม
  4. การเอาไงเอากัน ของทุกคน
  5. ความเป็นกันเอง สนุกสนานของทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้

  1. ความสุขในการอยู่ร่วมกันเกิดจากการใส่ใจและแบ่งปันซึ่งกันและกัน
  2. ถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อการทำงานและมอบความสุขแก่เพื่อนร่วมงานอย่ารีรอ เพราะรอยยิ้มจากทุกคนในวันนี้ทำให้เรามีความสุข

สิ่งที่จะปรับปรุง

  1. มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงมากขึ้น ต้องขอโทษเพื่อนๆ พี่ด้วยคะ