ผมจะเลือกคนที่ผมมั่นใจว่าจะไม่ถูกซื้อโดยทักษิณ,  ระบอบทักษิณ,  หรือพรรคการเมืองใดที่เข้ามาเป็นรัฐบาล

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49