"สถานการณ์การค้ามนุษย์ในรอบปี 2551"

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงาน "สถานการณ์การค้ามนุษย์ในรอบปี 2551"  
โดย : เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข  มูลนิธิกระจกเงา   มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีบทบาทในภาคส่วนของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ ศูนย์ข้อมูลคนหาย เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยในรอบปี พ.ศ. 2551 ได้รวบรวมสถานการณ์ การค้ามนุษย์ที่น่าสนใจ ดังนี้  1. การลักพาตัวเด็ก  
 
การลักพาตัวเด็ก นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยในปีนี้มีเด็กถูกลักพาตัวทั้งสิ้น 7 ราย โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง 8 ปีเท่านั้น ลักษณะการลักพาตัวเด็กส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเด็กไปกระทำทางเพศและบังคับใช้แรงงาน การลักพาตัวเด็กมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวาทกรรมเรื่อง "แก๊งค์รถตู้" ยังคงเป็นเรื่องเล่าลือในระดับชาวบ้าน แต่ข้อเท็จจริงแล้วการลักพาตัวเด็กที่เกิดขึ้นทั้ง 7 กรณี ผู้ก่อเหตุมิได้ใช้รถตู้เป็นพาหนะในการลักพาตัวเด็กเลยสักกรณีเดียว  
 
ลักษณะการก่อเหตุในการลักพาตัวเด็กนั้น ผู้ก่อเหตุมักจะใช้วิธีการที่แนบเนียนในการเข้ามาตีสนิทกับเด็กกลุ่มเป้าหมายและจะล่อลวง โดยการชักชวนเพื่อให้สิ่งของหรือสิ่งตอบแทนอื่นแก่เด็ก เช่น ขนม ของเล่น หรือเงินเล่นเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น  
 
2. ขบวนการซื้อขายเด็กทารก  
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ได้รับแจ้งเหตุขบวนการซื้อขายเด็ก ถึง 2 กรณี กรณีแรกเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเบาะแสว่ามีชาวไทยภูเขาได้รับการติดต่อให้ขายลูกแก่ชาวต่างชาติ แต่ความแตกเสียก่อนจึงทำให้ผู้นำชุมชนและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพิ่มการเฝ้าระวังในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ครอบครัวเด็กถึงโทษทางกฏหมายตลอดจนกระบวนการช่วยเหลือจากรัฐ หากมีเหตุขัดข้องในการเลี้ยงดูบุตร  
 
โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้กรณีต่อมาเป็นการซื้อขายเด็กหญิงอายุ เพียง 1 ปีเศษ ในพื้นที่ชายแดนทางใต้ของประเทศไทยโดยขบวนการซื้อขายเด็กดังกล่าวมีนายหน้าชาวไทย อยู่เบื้องหลังในการติดต่อครอบครัวเด็กในประเทศไทย โดยจะมีเอเย่นต์เป็นชาวมาเลย์เชียเชื้อสายจีนเป็นผู้รับซื้อเด็กข้ามไปยังฝั่งประเทศมาเลเชียอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้มารดาเด็กขายเด็กให้กับเอเย่นต์ในราคาเพียง 10,000 บาทเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
 
กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่นายหน้าจะเข้าไปติดต่อเพื่อขอซื้อเด็กนั้น จะเป็นกลุ่มหญิงขายบริการที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึ่งประสงค์หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนตามแนวชายแดน โดยนายหน้าชาวไทยจะเข้าไปหว่านล้อมให้หญิงที่ตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์เก็บเด็กไว้จนคลอดไม่ต้องทำแท้ง เพราะเมื่อเด็กคลอดจะมีคนมารับเด็กตัวในทันที โดยในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวมีข้อมูลเรื่องการซื้อขายเด็กหลายกรณี  
 
ส่วนวัตถุประสงค์ในการซื้อเด็กไปนั้น ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านำไปเพื่อการใด แต่จากการสันนิษฐานพอสรุปได้ว่า อาจจะนำเด็กไปายต่อให้กับครอบครัวชาวต่างชาติที่ไม่สามารถมีบุตรได้ หรือ นำเด็กไปเป็นเครื่องมือในการขอทาน  
 
3. ค้ามนุษย์แรงงานประมง  
 
โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้ในสภาวะการขาดแคลนแรงงานประมงนอกน่านน้ำ เป็นผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ รับแจ้งเหตุแรงงานประมงขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากถูกล่อลวงและบังคับให้ทำงานโดยไม่สมัครใจ ตลอดจนถูกละเมิดสิทธิ กว่า 28 กรณี (สถิติระหว่าง พ.ค.-ธค.51) โดยมีหลายกรณีที่มีบริบทที่น่าสนใจ เช่น กรณีเด็กชายอายุเพียง 14 ปี ถูกนายหน้าค้ามนุษย์ล่อลวงจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ส่งไปขายให้กับเรือประมงที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเมื่อเด็กชายคนดังกล่าวรู้ตัวว่าโดนหลอก จึงกระโดดน้ำลอยคอกลางทะเลกว่า 30 นาที จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำผ่านมาประสบเหตุและให้การช่วยเหลือไว้ได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.)  
 
ปัญหาเรื่องการล่อลวงแรงงานประมง ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงจำนวนมาก จึงทำให้มีขบวนการนายหน้าคอยหาแรงงานป้อนเข้าสู่เรือประมงอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ มีพื้นที่เสี่ยงในการล่อลวงแรงงานประมงในกรุงเทพ 5 จุดใหญ่ๆ ด้วยกัน ประกอบด้วย บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต บริเวณสนามหลวง บริเวณวงเวียนใหญ่ และบริวเณสวนรมณีนาถ  
 
นายหน้าค้ามนุษย์ จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชายลักษณะกำยำ และมักจะชวนเชื่อกับผู้เสียหายว่ามีงานสบาย รายได้ดี ให้ทำ ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหางานทำในกรุงเทพฯ มักตกเป็นเหยื่อเสมอ โดยเมื่อนายหน้าหลอกเหยื่อจนสำเร็จแล้ว จะนำไปส่งต่อให้กับนายหน้ารายใหญ่ และเหยื่อจะถูกนำไปขายให้กับเรือประมงในจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ในราคา 10,000-30,000 บาทต่อราย  
 
4. เด็กในธุรกิจขอทาน  
 
เด็กในธุรกิจขอทานยังเป็นกรณีการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงในปี พ.ศ.2551 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ถูกนำพามาจากประเทศกัมพูชา ทั้งนี้จำนวนเด็กขอทานในประเทศไทยที่แน่นอนยังไม่มีหน่วยงานใดทำการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณอย่างชัดเจน แต่จากการประมาณการณ์เชื่อกันว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็นเขตต่างๆ กว่า 50 เขต โดยในแต่ละเขตน่าจะมีเด็กขอทานไม่ต่ำกว่า 20 คนต่อ 1 เขต นั่นหมายความว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะมีเด็กตกเป็นเครื่องมือในการขอทานกว่า 1,000 คนเลยทีเดียว  
 
โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้นอกจากนี้แล้วการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานยังกระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น นคราชสีมา สงขลา และจังหวัดปริมณฑล  
 
การนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการนำเด็กมานั่งขอทานธรรมดา เป็นการให้เด็กขายดอกไม้ หรือสินค้า ตามสถานบริการต่างๆ ในยามค่ำคืน  
 
ภาพรวมของธุรกิจเด็กขอทานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเด็กขอทานต่อหนึ่งคนสามารถหาเงินได้ตั้งแต่ 300 บาทถึง 1,000 บาทขึ้นไป ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ขบวนการค้ามนุษย์จะพยายามเคลื่อนย้ายเด็กเข้ามาขอทานในประเทศไทย แม้ว่าจะถูกจับกุมและส่งกลับไปประเทศต้นทางหลายครั้งแล้วก็ตาม  
 
ปัญหาสำคัญที่ยังมีเด็กจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายผ่านชายแดนด้านอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้ามาในกรุงเทพมหานครนั้น เชื่อกันว่าขบวนการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รัฐไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์จากการนำพาเด็กข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย  
 
5. เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์  
 
ในรอบปี พ.ศ. 2551 มีกรณีสำคัญเกี่ยวกับการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในธุรกิจเพศพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการค้ามนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง โดยกรณีที่เกิดขึ้นผู้กระทำความผิดได้เปิดเวปไซค์เพื่อเสนอขายคลิปวิดีโอภาพลามกอนาจารของเด็กชายให้กับกลุ่มรักร่วมเพศ และยังมีการเสนอขายบริการทางเพศเด็กชายที่ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอด้วย โดยหลังจากการขยายผลพบว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำความผิดมีไม่ต่ำกว่า 10 ราย โดยผู้กระทำความผิดจะไปหาเด็กที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ตามโต๊ะสนุ๊กเกอร์และร้านเกมส์ออนไลน์ โดยจะเสนอให้ร่วมประเวณีกับตนเองแลกกับเงิน และแอบถ่ายภาพโป๊เปลือยของเด็กไว้ หลังจากนั้นจะชักชวนให้เด็กขายบริการทางเพศโดยตั้งราคาเด็กไว้ ครั้งละ 1,500 บาท ซึ่งเด็กจะได้รับส่วนแบ่งเพียงครั้งละ 500 บาทเท่านั้น  
 
โปรแกรมของคุณอาจไม่สนับสนุนการแสดงรูปภาพนี้คลิปวิดีโอลามกอนาจารของเด็ก และการซื้อบริการเด็กชายสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศ กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง และยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่นำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้อยู่อีกหลายกลุ่ม โดยส่วนใหญ่เปิดบริการผ่านเวปไซค์ต่างๆ ของกลุ่มรักร่วมเพศ  
 
นอกจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ยังพบแก๊งค์สาวประเภทสองที่จะล่อลวงกลุ่มเด็กชายเร่ร่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามหลวง หัวลำโพง และสะพานพุทธ ไปขายให้กับสถานบันเทิงของกลุ่มรักร่วมเพศที่พัทยา โดยเฉพาะในซอยสุนีย์ ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีสถานประกอบการของกลุ่มรักร่วมเพศหลายร้าน โดยเด็กเหล่านี้จะต้องเข้าไปทำงานในสถานบันเทิงในตำแหน่งต่างๆ เช่น การเต้นโป๊เปลือย การนั่งดริ้งกับแขก และการถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ  
 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในช่วงปี พ.ศ.2551 ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อมักจะเป็นเด็ก ทั้งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายมากขึ้น โดยเฉพาะในการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ข้อสังเกตุในรอบปีที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การดำเนินการทางกฏหมายค้ามนุษย์แก่ผู้กระทำความผิดยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก อาจเพราะเป็นกฏหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฏหมาย เป็นผลให้การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในหลายกรณีไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้  
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี พ.ศ.2552 ว่าจะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากอัตราการว่างงานที่ถีบตัวสูงขึ้น อาจจะเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เองจะทำให้ขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์อาศัยช่องว่างตรงจุดนี้ล่อลวงแรงงานเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยจะทำให้นโยบายทางด้านสังคมโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์ไม่มีความชัดเจน และขาดรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา

                                                               

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

                                                      อ้างอิงที่มา

เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์  
มูลนิธิกระจกเงา  
www.notforsale.in.th  
www.mirror.or.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีธรรมะ-วิถีพุทธะความเห็น (1)

ศิษย์มจร.
IP: xxx.10.219.243
เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ พระคุณเจ้า

ทุกวันนี้สังคมขาดศีลธรรมจิตใจต่ำลงทุกวันค้าขายมนุษย์ด้วยกันเองแสวงหาผลประโยชน์กระทำได้ทุกทางเพื่อตอบสนองกิเลสตนเอง

ตอนนี้เป็นศิษย์(มจร.)เรียนปี 2 เจ้าค่ะ ได้เนอโครงร่างวิทยานิพนธ์"ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยตามหลักการทางพระพุทธศาสนา"ผ่านแล้วค่ะกำลังแก้ไข

ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะ

ศิษย์มจร.เจ้าค่ะ