1. ท่านทราบไหมว่าบล็อกของใครใน Gotoknow ที่มีคนเข้าไปอ่านบันทึกมากที่สุด คงเดาถูกนะครับ....KMI Thailand ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ครับ
 2. วันหนึ่งมีคนเข้าไปอ่านบันทึกมากที่สุด (ต่อ 1 บล็อก) กี่ครั้ง ......650 ครั้ง (KMI Thailand วันที่ 23 มีนาคม 2549)
 3. เดือนที่มีคนอ่านบันทึกมากที่สุด (ต่อ 1 บล็อก) เดือนมีนาคม ~ 12,800 ครั้ง (KMI Thailand)
 4. บล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด....KMI Thailand .....1179 บันทึก
 5. บล็อกที่มีข้อคิดเห็นมากที่สุด...KMI Thailand...725 ข้อคิดเห็น
 6. บล็อกที่มีผู้อ้างอิงมากที่สุด ....KMI Thailand
 7. วันที่มีคนเข้าไปอ่านบันทึกมากที่สุดของบล็อก beemanNUKM คือ จันทร์ที่ 10 เมษายน 2549....250 ครั้ง
 8. เดือนที่มีคนเข้าไปอ่านบันทึกของบล็อก beemanNUKM มากที่สุดคือ เดือนมีนาคม 2549....4,600 ครั้ง
 9. บล็อกที่มีผูข้อคิดเห็นมากเป็นอันดับ 2 ......beemanNUKM.....552 ข้อคิดเห็น
 10. บันทึกที่มีผู้เข้าไปอ่านมากที่สุด.......ไม่ต่ำกว่า 2304 ครั้ง อยู่ในบล็อกของ beemanNUKM

ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 03:45 น..

สถิติอย่างไม่เป็นทางการ

 1. บันทึกที่มีข้อคิดเห็นมากที่สุด รอยต่อของกาลเวลา ...30 ข้อคิดเห็น
 2. เขียนบันทึกมากที่สุดต่อวัน ......17 บันทึก ....ชายขอบ