เครือข่าย สกอ.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


เครือข่ายวิจัย สกอ.ภาคอีสาน ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ ที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

วันที่ 6-7 มกราคม 2552

เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่ายวิจัยภาคอีสาน)

กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายฯ ในวันที่ 6-7 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อ.เมือง  จ.อุดรธานี

เวลา 15.30 น. ถึงที่ประชุม ก่อนประธานจะ

ในโอกาสเดียวกันนี้ เครือข่ายฯ จึงได้ถือโอกาสแสดงความยินดีกับท่านว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คนใหม่ (ก่อนนี้ ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) มาก่อน

ท่านคือ  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์

((((ดังภาพ))))

ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำลังกล่าวต้อนรับคณะเครือข่ายวิจัย สกอ.ภาคอีสาน

Node1

 

ผอ.ภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ประธานที่ประชุม มอบของที่ระลึก

ในโอกาสเดียวกัน ท่านอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

 ((((ดังภาพการประชุม))))

Node2

จากนั้นประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

หัวข้อแจ้งเพื่อทราบและหารือในการประชุม ประกอบด้วย

1.   การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยของเครือข่ายฯ ประจำปี 2552

2.   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ของเครือข่ายฯ

3.   การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายฯ (Board เครือข่ายฯ)

4.   การจัดทำแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ประจำปี 2552

 

ผลการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้ง ดำเนินการตามลำดับหัวข้อการประชุม ดังนี้

1.   เขตพื้นที่ แจ้งนักวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย ประจำปี 2552 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการฯตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมจัดทำสัญญารับทุน ส่งไปยังเครือข่ายฯ

2.   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ฯ ให้แต่ละเขตพื้นที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่นั้นๆ ไปยังเครือข่ายฯ เพื่อเครือข่ายฯ จะดำเนินการแต่งตั้งฯ ต่อไป สำหรับเขตพื้นที่ใด ไม่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการฯ ก็ให้คงไว้เช่นเดิม

3.   การกำหนดวาระการประชุม Board ของเครือข่ายฯ ที่ประชุมได้กำหนดวาระร่วมกัน และกำหนดวันประชุม Board ของเครือข่ายฯ เป็นวันที่ 19 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่จะบรรจุเข้าวาระ นั้น ได้มอบหมายให้เขตพื้นที่แต่ละพื้นที่จัดทำสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของเขตพื้นที่ ประจำปี 2551 เพื่อส่งให้เครือข่ายฯ ต่อไปแล้ว

4.   การจัดทำแผนการดำเนินงานของเขตพื้นที่ ประจำปี 2552 ซึ่งเครือข่ายฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปเพื่อให้เขตพื้นที่ได้จัดทำในรูปแบบเดียวกัน แล้วจัดส่งให้เครือข่ายฯ เช่นกัน

5.   เรื่องอื่นๆ เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มกราคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้เรียนเชิญเขตพื้นที่ของเครือข่ายฯเข้าร่วมด้วย

((((ดังภาพการประชุม))))

 

((((ภาพแสดงความยินดีต่อท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

และร่วมประทานอาหารเย็น กับท่านอธิการบดีด้วย))))

Node3

เก็บมาฝาก ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 234567เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2009 10:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:08 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง