สถานที่พักของผมที่หาดใหญ่คือ โรงแรมลีการ์เดน ผมอยู่ชั้นที่ 26 ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ได้ชัดเจนดี ผมจึงตั้งใจเก็บมาฝากสัก 2 ชุดภาพ ดังนี้ครับ

     
   
   
     

     สองชุดภาพนี้ ชุดไหนสวยกว่ากันครับ