สภาสถาบัน และ การวางแผนเพื่อพัฒนา ระดับอุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การวางแผนยกระดับคุณภาพ ระดับสถาบันและกลุ่มสาขา

    รายงานสดจาก โรงแรมเรดิสัน ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากร ในนาม ทั้ง สมศ และ สกอ ท่านเล่าประสบการณ์ ในการพัฒนาโรงเรียนแพทย์ และ สถาบันต่างๆที่ท่านได้เข้าไปช่วยพัฒนา

      ปัญหาของการทำแผน คือ ไม่มีการกำหนดกรอบของการพัฒนา โดยมีระยะเวลากำกับ หรือ ไม่มี Time Frame

      ประเด็นแรก คือ การวิเคราะห์ตนเอง โดยการทำ SWOT analysis มาก่อน

      เป้าหมายปลายทาง-เป้าหมายรายทาง ที่เราเข้ามา สัมมนา หลายท่านมาเพราะล่องลอย หลายท่านมาเพราะไม่ได้รับการรับรองหรือยังรอพินิจ หลายท่านมาเพื่อเรียนรู้ (เช่น JJ วิทยากร ท่านชมครับ)

      ประเด็นสำคัญ คือ การใช้ PDCA เราต้องดูว่า ผลงานเป็นไปตามแผน หรือ แผนเป็นไปตามผล หรือไม่

      กระบวนการวางแผนงาน จะมีความสำคัญกว่าตัวแผนงาน ยิ่งการใช้ การจัดการความรู้

      ที่สำคัญ แผนยุทธศาสตร์ และ แผนที่ยุทธศาสตร์ นั้นแตกต่างกัน

      ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่จำเป็น คือ

๑.            พิจารณาผลการทำ SWOT (Review SWOT)

๒.           กำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ประจำ และ ที่เป็น เป้าหมายในอนาคต

๓.           การวางแผนดำเนินงาน โดย SWOT matrix ต้องมีการดำเนินงาน ในทุกยุทธศาสตร์ SO+ST+WO+WT

๔.          นำแผนมาวิเคราะห์ และ จัดทำ Strategic Map –BSc model

๕.          ประเด็นสำคัญ คือ การนำแผนพัฒนา ทั้งระดับแผนปฎิบัติงาน/โครงการ โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ผ่าน สภาสถาบัน เพื่อผ่านวาระ พิจารณา ของ สภา เพื่ออนุมัติ งปม ในการพัฒนา

 

ประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ สถาบันไม่ผ่านการประเมิน ของ สมศ เพราะไม่มีการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ระดับสถาบัน ซึ่งถือว่า ยังอยู่ใน ICU ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีในการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ต้อง วิเคราะห์ ปัจจัย/สิ่งที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือ การดำรงอยู่ขององค์กร ซึ่งต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

      แผนยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนางาน ให้สู่เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ ใช้ PEST analysis และ ทำ matrix

                                               

JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (8)

พาหลานมาศึกษาเพื่อจะได้เป็น นพ....อิอิ.อิ

Dsc02834311

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่ ผอ.ประจักษ์ เรียนที่ มข หรือ มมส  หรือปล่าวท่านพี่ สงสัย ช่วงนั้น JJ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นิ

เขียนเมื่อ 

มาดูขั้นตอนการดำเนินงานจากท่าน JJ

วิทยากรท่านพูดความจริงนิ...(อันนี้ confirm)

แต่เอ...สงสัยว่าท่าน อ.JJ จะตัวลอยหรือป่าวน้า...อิอิ

SWOT  กะ  PDCA ก็ยังใช้ได้กับทุกงานเลยนะคะ

อีกหลายสถาบันคงต้องกลับไปนั่งวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับสถาบัน  เพื่อจะได้ผ่านการประเมินสิคะ....55++

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา จริงๆแล้ว ประเด็น คือ ต้องทำแผนพัฒนา และ ยกระดับ ทุกสถาบันแหละครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ธนิตย์ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จิตเจริญ ครับ

ผมส่งเมล์ กำหนดการประชุมให้อาจารย์แล้วนะครับ ได้สนทนาสั้นๆกับอาจารย์ในงานนี้

ได้รับความรู้ไปเยอะเลยครับ ขอบพระคุณครับ

สวัสดีปีใหม่ 2552 ครับ...

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน matas ขอบพระคุณครับ