How to teach NP : Philosophy


Nurse practitioner: NP พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

"ด้วยประสบการณ์เพียง 8-9 ปี ที่ต้องแบกรับภาระการสอนในสถาบันเอกชนทางการพยาบาล ต้องปั้นดินให้เป็นดาว จากนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี ให้จบเป็นพยาบาลได้ จนเมื่อองค์กรมีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่ระดับการสอน ในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จวบจนปัจจุบันหลักสูตรย่างก้าวปีที่ 2 บทเรียนในระยะเวลาอันสั้นสอนให้รู้ว่า  จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 2 ปีก่อน ดูเหมือนจะน้อยนิดกับระยะเวลาที่ต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมต้องระบบการบริการสุขภาพ หรือในระบบการพยาบาล จะต้องมีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง? ถือว่าเป็นภาระอันหนักยิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อ จากประสบการณ์ทึ่ถูกครูบาอาจารย์สอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงทำให้คิดได้ว่า จุดตั้งต้นคือ  "การทำงานอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นจากการคิด และการตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า "ปรัชญาแนวคิดของเรื่องนั้นๆคืออะไร เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ทำไม และทำได้อย่างไร"

คำถามจึงมีว่า "พยาบาลเวชปฏิบัติหรือ NP: Nurse Practiceioner" คืออะไร ทำอย่างไรให้ไปให้ถึงวิถีคิดนั้น เพราะอะไรต้องให้พยาบาลเป็น NP มี NP แล้วจะไปอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ที่ NP จะทำได้ตามแนวคิดจริงๆ แล้วจะสอนอย่างไรให้บัณฑิตมีลักษณะของ NP ที่ฝั่งรากลึกในจิตสำนึกว่า หน้าที่ของตนคือ บำบัดรักษาเบื้องต้น มีทักษะในการจัดการทั้งทางคลินิก องค์กร และสิ่งแวดล้อม  มีการทำวิจัยหรือนำผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง สามารถทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติและในวิชาชีพได้ จากคำถามต่างๆนานา

จาก 2 ปีที่ผ่านมา พอเห็นลางๆว่า "การปรับวิธีคิดเป็นเรื่องหลัก ต้องสอนเขาคิดให้เป็น สอนให้คิดต่าง สอนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ ตีมุมความคิดในเรื่องนั้นๆให้หลากหลาย แล้วเลือกมุมคิดที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่เป็นอยู่ให้ได้ ทุกอย่างก้าวของความคิดก่อนการกระทำให้พึงคิดเสมอว่า NP ทำได้หรือไม่ ทำแล้วมันครอบคลุมอย่างไร " ทั้ง 

(1) กลุ่มเป้าหมาย กำหนดให้เป็นกลุ่มประชากรในชุมชนที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ภาวะคุกคามต่อสุขภาพ และภาวะสุขภาพดี
(2)  ขอบเขตของการศึกษาเน้นการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เริ่มมีปัญหาสุขภาพเข้าสู่สถานบริการ(หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน) การดูแลขณะอยู่ที่โรงพยาบาล การดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน และการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องกับสถานบริการ และ

(3) ชุมชนคือ กลุ่มคนระหว่างบุคคลและครอบครัว บุคคลและกลุ่มคน การรวมของกลุ่มคน ชุมชนทางกายภาพ

สุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่า คนที่ปฏิบัติในชุมชนจริงๆเขาคิดอย่างนี้หรือไม่ สอนไปแล้วจะทำงานในชุมชนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นขั้นได้จริงอย่างไร ต้องรอพิสูจน์กัน

 


 

 
 
 

                                                 

 

   

 

คำสำคัญ (Tags): #ชุมชน
หมายเลขบันทึก: 23148เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2006 15:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 05:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
อาจารย์คะ....นศ.บังเอิญผ่านมาอ่านนะคะขณะนี้กำลังค้นคว้าหาข้อมูลไปสัมมนากลุ่ม NP อยู่ค่ะ...เป็นกำลังใจในการปั้นดาว ดวงต่อๆไปค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี