• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

PDCA ทำให้ได้ดีต้องมีเทคนิค

  วงจร Plan-Do-Check-Act เรารู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าจะทำให้เกิดผลดีต้องทำแบบนี้ครับ

  1. Plan เป็นกระบวนการคิด
  • ถ้าเข้าใจถูกต้อง(Right Understanding) ก็จะคิดถูกต้อง(Right Thinking)

   2.  Do เป็นกระบวนการทำ

  • ถ้าทุ่มเทถูกต้อง(Right Commitment) ก็จะกระทำถูกต้อง (Right Actions)

   3.  Check เป็นกระบวนการประเมิน

  • ถ้าควบคุมถูกต้อง(Right Monitoring) ก็จะประเมินถูกต้อง (Right Assessment)

   4.  Act เป็นกระบวนการพัฒนา

  • การปรับปรุงถูกต้อง(Right Alignment) ก็จะมีการพัฒนาถูกต้อง (Right Development)

วงจร PDCA ก็จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คุณภาพ 
  หมายเลขบันทึก: 23113
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ขออนุโมทนาค่ะทำให้นึกถึงมรรค 8

อยากทราบว่า QCC ใช้โมเดล PDCA หรือเป่ลาค่ะ หรือว่า ใช้โมเดลอื่น ถ้าใช้โมเดลอื่น ใช้อะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

 จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันสามารถใช้ PDCA ได้อยู่แล้วครับ เป็นการบริหารประจำวันนั่นเอง ทุกรอบจะมีการพัฒาอยู่เสมอ จะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งใน QCC ก็เช่นเดียวกันครับ...
เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ  เพราะเคยนำระบบ PDCA มาใช้ในงานห้องสมุด  และได้ทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ด้วยกระบวนการ PDCA "   และปัจจุบันนี้ก็ยังนำระบบPDCAมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุดคะ