เครือข่ายกะหรอ (2)

ต้องไปดูงานตำบลน้ำขาวและฟังครูชบพูดถึงจะเกิดแรงบันดาลใจ
แกนนำเครือข่ายตำบลกะหรอเล่าว่า กะหรอมี 9 หมู่บ้าน แต่ที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นพัฒนา      เครือข่ายอยู่ 4 หมู่บ้าน นับชื่อได้ว่ามีใครบ้าง ผมจึงเสนอว่า
ในวงเรียนรู้ตำบล น่าจะทำหัวปลาของแต่ละกลุ่ม(ซึ่งทำแล้ว) หากความมุ่งมั่น สถานภาพและความคาดหวังที่จะพัฒนากลุ่มไม่เท่ากัน (แผนภูมิสายน้ำ) ส่วนหนึ่งสามารถเรียนรู้จากกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับตามแผนภูมิขั้นบันได  (ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่ม)
ในส่วนที่เข้มแข็งของกลุ่มถ้ามีเท่า ๆกัน เรียนรู้จากกันได้น้อยแล้ว ก็ต้องไปเรียนรู้จากที่อื่น
สำหรับการมองภาพรวมของเครือข่าย กลุ่มแกนนำ 4 กลุ่มต้องเป็นตัวขับเคลื่อนโดยผมเสนอให้ใช้การดำเนินงานสัจจะวันละ 1 บาททำสวัสดิการภาคประชาชนตำบลกะหรอเป็นเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 2 ต่อคือเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก   ที่ต้องการการเข้าร่วมที่แข็งขันกว่าที่เป็นอยู่ 2)เป็นเป้าหมายทั้งสวัสดิการของคนทำงานและสมาชิก แต่ผมรู้ว่าข้อเสนอของผมไม่มีพลัง ต้องไปดูงานตำบลน้ำขาวและฟังครูชบพูดถึงจะเกิดแรงบันดาลใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)