ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เล็กจนโต คุณปู่ของดิฉันจะปลูกฝังเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ จนวันนี้ดิฉันก็ยังไม่หยุดเรียน ยังมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด คุณเคยมีประสบการณ์อย่างดิฉันไหม ถ้าหนูสอบได้ที่1 ปู่/พ่อ จะมีรางวัลให้ ถ้าหนูเรียนทำเกรดเฉลี่ยออกมาดี อยากได้อะไรจะซื้อให้ นี่ก็เป็นแรงจูงใจในการที่จะให้ลูกหลานใฝ่เรียนรู้
                       
                                           ของรางวัลจากการสอบได้ที่1

และคุณเคยคิดหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาคุณใช้การเรียนรู้ที่เรียนมาคุ้มหรือไม่ การเรียนก็เป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดของระยะเวลาที่คนเรามีชีวิตตั้งแต่เริ่มเรียน ไม่ว่าที่เรียนนั้น จะเป็นอนุบาล หรืออยู่ขั้นประถม จนชั้นมัธยม เรียนจบม.6คุณคิดว่าคุณเรียนแค่นี้หรือ? ถ้าเป็นดิฉันคำตอบคือไม่ ดิฉันจะเรียนไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมี หรือหมดแรงเรียน มีคนเคยบอกว่าน่าจะมีการจ้างเรียนคือเหมือนกับการทำงาน เรียนอย่างเดียวแล้วมีเงินเดือนให้เหมือนกับการทำงานเป็นอย่างนั้นมันคงจะดีจะได้ตรงกับคำที่ว่าไม่มีใครที่แก่เกินเรียน คนที่เรียนเป็นคนที่วางอนาคตดีเยี่ยม ไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนเรียนมากแค่ไหนแต่ว่าคุณไม่รู้จักการระงับอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นก็จะเป็นผลร้ายแก่ตนเอง และผู้อื่นที่เรียนคือที่อบรมบ่มนิสัย เรียนไปคุณรู้จักวิธีการคิดรู้จักวิธีที่จะนำไปปฏิบัติ คุณก็จะเป็นคนดีในสังคมคนหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นคะ