รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

            สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 51  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

     1.รายงานฐานะการเงิน   พ.ย. 51                 จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

     2.แยกประเภททั่วไป    พ.ย. 51                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

     3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  พ.ย. 51                 จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

     4.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  พ.ย. 51           จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

     5.ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย  พ.ย. 51             จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

     6.คงประเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 พ.ย. 51  จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)