อพส
นาง มลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ kruwan บริรัตนะวงศ์

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ...


รักษาตัว กลัวกรรม อย่าทำชั่ว

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

มงคล  หมายถึง เหตุที่นำมาซึ่งความความก้าวหน้า 

มงคลทางพุทธศาสนา
มุ่งสร้างคนให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ
ทางกาย วาจา ใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสุข
ยังเป็นทางป้องกันความเสื่อม
ความชั่วในสังคม
มงคลเป็นทุกสิ่ง ที่คนปรารถนา

พุทธภาษิต
รักษาตัว กลัวกรรม อย่าทำชั่ว
จะหมองมัว หม่นไหม้ ไปเมืองผี
จงเลือกทำ แต่กรรม ที่ดีดี
จะได้มี ความสุข พ้นทุกข์ภัย
 

หมวดที่ ๑  การฝึกตนให้เป็นคนดี

มงคลที่ ๑. การไม่คบคนพาล
อะเสวะนา จะ พาลานัง
การไม่คบคนพาล  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
วิสัยพาล จิตใจ ใฝ่แต่ชั่ว
ใครเกลือกกลั้ว  เป็นมิตร  สนิทสนม
ก็พลอยชั่ว  หยาบช้า  ไม่น่าชม
อย่านิยม  คบหา  ถ้ารักดี
เหมือนแพรพรรณ  เอามา  ห่อปลาเน่า
กลิ่นเหม็นเคล้า  ติดผ้า  เสื่อมราศี
จะให้ใคร  ใครใคร  ไม่ยินดี
เปรียบอย่างนี้  คงเข้าใจ  ในคารม ฯ
 

มงคลที่ ๒. การคบบัณฑิต
ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
การคบบัณฑิต  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ส่วนบัณฑิต จิตใจ ใฝ่แต่ชอบ
ใครนบนอบ เป็นมิตร สนิทสนม
ก็พลอยดี มีค่า น่าชื่นชม
ควรนิยม คบหา ถ้ารักดี
เหมือนผ้าฝ้าย รับรอง ห่อของหอม
กลิ่นจะย้อม ติดผ้า ชูราศี
กลิ่นหอมฟุ้ง จรุงใจ ให้ยินดี
เปรียบอย่างนี้  คงเข้าใจ ในเนื้อความ ฯ
 

มงคลที่ ๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ปูชา จะ ปูชนียานัง
การบูชาบุคลที่ควรบูชา  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
พระผู้พบ สัจธรรม นำมาเผย
ชี้เฉลยเ จนจบ ทั้งภพสาม
ทรงบอกทาง ดำเนิน หากเดินตาม
จะพบความ สุขสันต์ นิรันดร
พระผู้ผ่าน  พบโชค  เหนือโลกสาม
ทรงพระนาม "พุทธะ" อดิศร
เป็นบรม ศาสดา ประชากร
ทรงสั่งสอน ทางพระ นฤพาน
เป็นผู้ควร บูชา สักการะ
ด้วยอามิส ธรรมะ สองสถาน
ใครบูชา ได้บุญ หนุนสันดาน
ให้อาจหาญ เริงร่า สง่างาม ฯ
 

หมวดที่ ๒  การฝึกตนให้พร้อม
 มงคลที่ ๔. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
ปฏิรูปะเทสะวาโส จะ
การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
สังคมเลว ใครมา อยู่อาศัย
ก็พาให้ ต่ำต้อย ด้อยศักดิ์ศรี
สังคมดี เสริมให้ คนได้ดี
เปรียบอย่างนี้ คงเข้าใจ ได้ทั่วกัน ฯ
 


มงคลที่ ๕. การมีบุญวาสนามาก่อน
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
การมีบุญวาสนามาก่อน เป็นมงคลอย่างสูงสุด
สร้างบาป บาปสาบ ให้ชั่วโฉด
สร้างบุญ  บุญโปรด  ให้เฉิดฉัน
บาปบุญ  แบ่งแยก  คนแปลกกัน
ให้ต่างชั้น เลวดี  นี้แน่นอน
สร้างบุญไว้  บุญช่วย  อำนวยโชค
ทั้งทางโลก  ทางธรรม  สมคำสอน
ได้ลาปยศ  สรรเสริญ  เจริญพร
สุขถาวร  เพราะกุศล  ดลบันดาล ฯ
 

มงคลที่ ๖. การตั้งตนไว้ชอบ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
การตั้งตนไว้ชอบ  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
มีบุญเก่า  บุญใหม่  มิได้สร้าง
เป็นช่องว่าง  เก่าใหม่ ไม่ประสาน
การตั้งตน  ไว้ชอบ  ระบอบการ
ย่อมประสาน เก่าใหม่  ให้สมบูรณ์
 

หมวดที่ ๓  การฝึกตนให้พร้อม
มงคลที่ ๗. ความเป็นพหูสูตร
พาหุสัจจัญจะ
ความเป็นพหูสูต  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
การศึกษา  พาให้  ได้ความคิด
นำชีวิต  ก้าวหน้า  อย่าสงสัย
ศึกษามาก  มองทาง  ได้กว้างไกล
ควรสนใจ  แสวงหา  วิชาการ ฯ
 

มงคลที่ ๘. การมีศิลปะ
สิปปัญจะ
การมีศิลปะ  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
มีวิชา  ต้องมี  วิธีใช้
จึงจะได้  ผลประจักษ์  เป็นหลักฐาน
ต้องฝึกคิด  ฝึกทำ  ให้ชำนาญ
ทั้งเชี่ยวชาญ  ศิลปะ  หัตถกรรม
ความสามารถ  ใช้วิชา  ชื่อว่า "ศิลป์"
ใครถวิล  ฝึกไว้  ไม่ถลำ
ย่อมฉลาด  ในกิจ  ที่คิดทำ
ไม่เพลี่ยงพล้ำ  กิจการ  งานนานา ฯ
 

มงคลที่ ๙. มีวินัยที่ดี
วินะโย จะ  สุสิกขิโต
การมีวินัยดี  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เมื่อมีศิลป์  มีศาสตร์ ฉลาดแล้ว
ต้องรู้แนว  วินัย  ไว้รักษา
พฤติกรรม  ให้ดี  มีจรรยา
งามสง่า  สมศักดิ์  สมหลักธรรม ฯ
 

มงคลที่ ๑๐. มีวาจาอันเป็นสุภาษิต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
มีวาจาสุภาษิต  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
พูดจากัน  สรรหา  สุภาษิต
พูดผูกมิตร  กันไว้  ให้คมขำ
ไม่พูดมาก  พูดน้อย  ทุกถ้อยคำ
ให้ดื่มด่ำ  ไพเราะ  เสนาะฟัง
 

หมวดที่ ๔  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
มงคลที่ ๑๑. การบำรุงบิดา-มารดา
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
การบำรุงบิดา-มารดา  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เรามีพ่อ  มีแม่  มีแต่รัก
ท่านฟูมฟัก  รักเรา  เฝ้าถนอม
เหลือบริ้นยุง  เลือดไร  มิให้ตอม
ทุกข์ก็ยอม  ทนทุกข์  ทุกประการ
เมื่อสองท่าน  ลาลับ  ดับสังขาร
ทำบุญทาน  แผ่ผล  กุศลส่ง
เป็นหนี้ท่าน  ใช้หนี้  อย่างนี้ตรง
จุดประสงค์  โอวาท  พระศาสดา ฯ
 

มงคลที่ ๑๒. การสงเคราะห์บุตร-ธิดา
ปุตตะสังคะโห
การสงเคราะห์บุตร  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เรามีบุตร  ธิดา  มีภาระ
จงมานะ  พยายาม  ตามรักษา
ให้ละชั่ว  ทำดี  มีจรรยา
ให้ศึกษา  ศิลปะ  หัตถกรรม
ควรมีคู่  จัดการ  แต่งงานให้
ตามสมัย  นิยม  ดูคมขำ
มอบทรัพย์สิน  เป็นทุน  ช่วยหนุนนำ
เสริมกิจกรรม  ก่อร่าง  สร้างครอบครัว ฯ
 

มงคลที่ ๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา
ทารัสสะ สังคะโห
การสงเคราะห์ภรรยา  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เรามีคู่  รักคู่  อยู่เป็นนิจ
มีความคิด  ร่วมกัน  ฉันเมียผัว
ร่วมทุกข์สุข  ก่อร่าง  สร้างครอบครัว
ไม่ปลีกตัว  ปลีกใจ  ไปจากกัน
อันหน้าที่  สามี  นั้นมีอยู่
หนึ่งไม่ดู  หมิ่นเมีย  ให้เสียขวัญ
สองยกย่อง  ให้เด่น  เป็นสำคัญ
สามจิตมั่น  รักแท้  ไม่แปรปรวน
สี่กิจการ  งานทั้งหลาย  ภายในบ้าน
มอบนงคราญ  เป็นใหญ่  ให้ครบถ้วน
ห้าอาภรณ์  งดงาม  มอบตามควร
ให้เนื้อนวล  สำหรับ  ประดับกาย ฯ
 

มงคลที่ ๑๔. การทำงานไม่ให้คั่งค้าง
อะนากุลา จะ กัมมันตา
การทำงานไม่คั่งค้าง  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
การทำงาน  เป็นหน้าที่  แห่งชีวิต
ถ้าใครคิด  เกียจคร้าน  งานทั้งหลาย
จะตกทุกข์  ได้ยาก  ลำบากกาย
ไม่สบาย  ทั้งจิต  คิดให้ดี
คิดทำงาน  มีงาน  วันยังค่ำ
จงคิดทำ  เถิดหนา  อย่าหน่ายหนี
งานสำเร็จ  ผลเลิศ  ย่อมเกิดมี
สบโชคดี  มีทรัพย์  ไม่อับจน
 

หมวดที่ ๕  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มงคลที่ ๑๕. การบำเพ็ญทาน
ทานัญจะ
การบำเพ็ญทาน  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เป็นผู้ให้  ดีกว่า  เป็นยาจก
มีคนยก  คนรัก  มีศักดิ์ศรี
เป็นผู้ขอ  ง้อเขา  ไม่เข้าที
เสียศักดิ์ศรี  คนชัง  รังเกียจเรา
สองฐานะ  วิจัย  ให้เห็นแจ้ง
อย่าเคลือบแคลง  กังขา  อย่าโง่เขลา
เป็นผูขอ  ผู้ให้  ตามใจเรา
จะเลือกเอา  อย่างไหน  คิดให้ดี ฯ
 

มงคลที่ ๑๖. การประพฤติธรรม
ธัมมะจะริยา จะ
การประพฤติธรรม  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ประพฤติธรรม  รักษา  ศิลห้าข้อ
เป็นเหตุก่อ  สันติ  ทุกวิถี
อยู่ด้วยกัน  เมตตา  เอื้ออารี
ย่อมจะมี  สุขสันต์  ทุกวันไป    
ความโกรธเกลียด  เผาใจ  เราให้ร้อน
ไม่คิดผ่อน  ลดละ  ดีไฉน
จะเดือดร้อน  เราเขา  น่าเศร้าใจ
เหมือนจุดไฟ  เผาตน  ทุรนทุราย
เบญจศีล  รักษา  พาระงับ
จะช่วยดับ  ไฟโกรธ  พิโรธหาย
ประพฤติธรรม  ตามพระ  อธิบาย
จะเย็นกาย  เย็นใจ  ไม่ทุกข์ตรม ฯ
 

มงคลที่ ๑๗. การสงเคราะห์ญาติ
ญาตะกานัญจะ  สังคะโค
การสงเคราะห์ญาติ  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เรามีญาติ  รักญาติ  อย่าขาดรัก
ต้องรู้จัก  สงเคราะห์  ให้เหมาะสม
สงเคราะห์ญาติ  ญาติจัก  รักนิยม
คอยปรารมภ์  ช่วยเหลือ  เมื่อมีภัย
เงาพฤกษา  ร่มเย็น  ไม่เย็นเท่า
เย็นร่มเงา  พีน้อง  เย็นผ่องใส
ญาติกับญาติ  ต่างดี  มีน้ำใจ
ต่อกันไว้  ทุกภัย  ไม่ต้องกลัว ฯ
 

มงคลที่ ๑๘. การทำงานที่ไม่มีโทษ
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
การทำงานที่ไม่มีโทษ  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ทำอะไร  พินิจ  คิดให้ถ้วน
ทุกอย่างล้วน  ต่างมี  ทั้งดีชั่ว
ทำกรรมดี  ได้ดี  เป็นศรีตัว
ทำกรรมชั่ว  ก็ชั่ว  ที่ตัวตน ฯ
 
 

หมวดที่ ๖  การฝึกจิตให้พร้อมอยู่เสมอ
 

มงคลที่ ๑๙. การงดเว้นจากการทำบาป
อาระตี วิระตี ปาปา
การงดเว้นจากการทำบาป  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ใครสร้างบาป  บาปพา  ทุกข์มาสู่
ให้เป็นอยู่  ลำบาก  ยากแสนเข็ญ
เว้นเสียเถิด  อย่าทำ  เลยกรรมเวร
เพราะมันเป็น  ต้นเหตุ  แห่งเภทภัย ฯ
 
 

มงคลที่ ๒๐. การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา
มัชชปานา จะ สัญญะโม
การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
 
การดื่มเหล้า  เมายา  จงอย่าริ
ตั้งสติ  สังวร  พระสอนไว้
สิ่งเหล่านี้  เสพติด  เป็นพิษภัย
ทั้งทำให้  เสียทรัพย์  อับปัญญา ฯ 
 

มงคลที่ ๒๑. การไม่ประมาทในธรรม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
การไม่ประมาทในธรรม   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ประมาทชั่ว  ชั่วจิต  ให้คิดหาญ
กล้าทำการ  ชั่วหยาบ  เป็นบาปหนา
ประมาทเงิน  ใช้เงิน  เกินอัตรา
ประมาทพา  ย่อยยับ  อัปประมาณ
ประมาทบุญ  หน่วงจิต  ให้คิดหน่าย
เลิกขวนขวาย  กรรมดี  มีแก่นสาร
ไม่ประมาท  เป็นคุณ  หนุนสันดาน
ให้อาจหาญ  กล้าทำ  แต่กรรมดี ฯ
 

หมวดที่ ๗  การแสวงหาธรรมใส่ตน
มงคลที่ ๒๒. มีความเคารพ
คาระโว จะ
มีความเคารพ   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ใครหยามดิน  หมิ่นฟ้า  ย่อมอาภัพ
ดินไม่รับ  ฟ้าโกรธ  โทษมหันต์
เป็นอย่างนี้  อยู่ได้  อย่างไรกัน
เพราะฉะนั้น  จงอย่า  หยามฟ้าดิน
รู้จักมี  สัมมา  คารวะ
ตามฐานะ  น้อยใหญ่  ไม่ติฉิน
ที่ด้อยกว่า  เมตตา  เป็นอาจิณ
ไม่คิดหมิ่น  ผู้ใหญ่  ใจภักดี
ต่ำเป็นดิน  สูเด่น  ก็เป็นฟ้า
ดินศรัทธา  ฟ้ารัก  เป็นศักดิ์ศรี
อยู่กับใคร  ที่ไหน  ย่อมได้ดี
จะไม่มี  ใครชัง  รังเกียจเรา ฯ
 

มงคลที่ ๒๓. การอ่อนน้อมถ่อมตน
นิวาโต จะ
การอ่อนน้อมถ่อมตน   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เจ้าทิฏฐิ  มานะ  กระตุ้นจิต
ให้หลงผิด  ตนว่า  ดีกว่าเขา
ผยองตน  ลืมตัว  จิตมัวเมา
ประพฤติเอา  แต่ใจ  ไม่เจียมตน
คนไม่รู้  อวดรู้  อดสูนัก
ไม่มีศักดิ์  อวดศักดิ์  จะเสียผล
ไม่มีดี  อวดดี  อัปปรีย์ชน
คนยากจน  อวดมี  ไม่ดีเลย
คนฉลาด  ถ่อมตน  แต่คนโง่
ชอบอวดโอ่  ตัวดี  ชี้เฉลย
เหมือนต้นข้าว  เล็กรวง  ชูงวงเงย
ทุกคนเคย  เห็นมา  กับตาตน
ข้าวรวงใหญ่  โน้มนอน  ดูอ่อนช้อย
โค้งรวงคอย  ชาวนา  มาเก็บผล
คนที่มี  ดีพร้อม  ย่อมถ่อมตน
ต่อปวงชน  ทั่วหน้า  ไม่ว่าใคร ฯ
 

 

มงคลที่ ๒๔. มีความสันโดษ
สันตุฏฐี จะ
มีความสันโดษ   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
สมบัติเรา  ไม่รัก  ใจมักมาก
ทะยานอยาก  ของคนอื่น  ชื่นไฉน
ของของเรา  มีค่า  กว่าของใคร
จงภูมิใจ  รักษา  อย่าดูแคลน
ชาติไม่รัก  สิ้นชาติ  อนาถนัก
ศาสน์ไม่รัก  สิ้นศาสน์  อนาถแสน
มหากษัตริย์  ไม่รัก  สิ้นหลักแกน
อย่าดูแคลน  คุณค่า  สถาบัน
รักชาติ  ตั้งใจ  รับใช้ชาติ
รักศาสน์  ดำรง  ให้คงมั่น
รักกษัตริย์  ภักดี  จวบชีวัน
สถาบัน  มั่นคง  เป็นมงคล ฯ
 
 

มงคลที่ ๒๕. มีความกตัญญู
กะตัญญุตา
มีความกตัญญู   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ชีวิตเรา  อาศัย  อะไรบ้าง
คิดให้กว้าง  อย่าให้  ใจสับสน
ย่อมเห็นสิ่ง  ทั่วไป  ในสากล
ต่างไม่พ้น  พึ่งพา  อาศัยกัน
 
 

มงคลที่ ๒๖. การฟังธรรมตามกาลอันควร
กาเลน ธัมมัสสะวะนัง
การฟังธรรมตามกาล   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
โสตเรามี  สำหรับ  สดับเสียง
ฟังสำเนียง  ถ้อยคำ  สื่อความหมาย
ถ้าฟังดี  ฟังเป็น  เย็นสบาย
เรื่องทั้งหลาย  ชั่วดี  มีให้ฟัง
ฟังเรื่องราว  ข่าวร้าย  ทำลายขวัญ
ให้หวาดหวั่น  เหมือนว่า  มาไล่หลัง
การเลือกเฟ้น  เรื่องราว  ข่าวที่ฟัง
เป็นพลัง  สร้างฝัน  ให้มั่นคง
คราวมีเทศน์  ฟังธรรม  คำพระสอน
จะช่วยผ่อน  อารมณ์  สมประสงค์
ที่หิวโหย  เร่าร้อน  ย่อมผ่อนลง
ที่ลุ่มหลง  หายหลง  เป็นมงคล ฯ
 

หมวดที่ ๘  การหาธรรมเบื้องสูง
มงคลที่ ๒๗. มีความอดทน
ขันตี จะ
 มีความอดทน   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
วัฏจักร  ชีวิต  คิดให้เห็น
มีทุกข์เข็ญ  มากมาย  หลายสถาน
ทางชีวิต  ผ่านแคว้น  แดน กันดาร
ต้องพบพาน  เภทภัย  ไม่เว้นคน
ใครเป็นคน  อ่อนแอ  ย่อมแพ้ก่อน
แพ้หนาวร้อน  อ่อนล้า  แพ้ฟ้าฝน
จะทำการ  สิ่งใด  ไม่อดทน
ต้องยากจน  ตลอดชาติ  อนาถใจ
ใครมีเกราะ  ป้องกัน  คือขันติ
มีดำริ  แน่วแน่  คิดแก้ไข
ถึงทุกข์ยาก  สู้ทน  ผจญภัย
เมื่อมีชัย  มีทรัพย์  ไม่อับจน ฯ
 

มงคลที่ ๒๘. เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
โสวะจัสสะตา
เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ภาชนะ  ทุกอย่าง  ที่ช่างปั้น
ต้องเลือกสรร  ดินดี  จึงมีผล
ดินไม่ดี  ปั้นได้  ก็ไม่ทน
ดินแข็งป่น  ปั้นอะไร  ไม่ได้เลย
คนจะดี  เพราะมี  ครูดีแต่ง
คนหัวแข็ง  สอนสั่ง  ฟังแล้วเฉย
คนดื้อรั้น  สอนสั่ง  ไม่ฟังเลย
ต้องชวดเชย  สูญค่า  ราคาคน
คนอ่อนโยน  ว่านอน  ครูสอนง่าย
อธิบาย  บอกชี้  มีเหตุผล
ยอมรับฟัง  สังวร  รู้ผ่อนปรน
ย่อมฝึกฝน  ดีได้  ไม่ยากเย็น ฯ
 

มงคลที่ ๒๙. การพบปะสมณะ
สมะณานัญจะ ทัสสะนัง
การพบปะสมณะ   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เยาวชน  ดีชั่ว  มีตัวอย่าง
ผู้ใหญ่สร้าง  แบบไว้  ให้เธอเห็น
ทำตัวอย่าง  ดีไว้  ไม่จำเป็น
ต้องเคี่ยวเข็ญ  กวดขัน  เรื่องจรรยา
คนต้องนำ  สัตว์ต้อน  คำสอนปราชญ์
ทฤษฎี  รัฐศาสตร์  นักปราชญ์ว่า
ผู้นำดี  ยึดมั่น  หลักจรรยา
จึงจะพา  หมู่คณะ  ให้เจริญ
การได้เห็น  สมณะ  ผู้สงบ
น่าเคารพ  ศรัทธา  น่าสรรเสริญ
นับเป็นหนึ่ง  ตัวอย่าง ทางเจริญ
ชวนให้เดิน  ตัวอย่าง  ในทางธรรม ฯ
 

มงคลที่ ๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล
กาเลน ธัมมัสสะวะนัง
การสนทนาธรรมตามกาล   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ชีวิตเรา  ทุกวัน  มีปัญหา
ถ้าปรึกษา  กันได้  ไม่ถลำ
ย่อมพบทาง  แก้ไข  ไร้เงื่อนงำ
ไม่หน้าดำ  คิดสั้น  อัดอั้นใจ
การพูดจา  ถกธรรม  คำสอนพระ
ช่วยชำระ  ความคิด  จิตแจ่มใส
พบปัญหา  รู้แก้  ได้แน่ใจ
ปัญญาไว  ฉับพลัน  รู้ทันคน ฯ
 

หมวดที่ ๙  การฝึกภาคปฏิบัติ
มงคลที่ ๓๑. การบำเพ็ญตบะ
ตะโป จะ
การบำเพ็ญตบะ   เป็นมงคลอย่างสูงสุด
เผาหญ้าไหม้  ใช้ไฟ  เผาได้ราบ
จะเผาบาป  ใช้ตบะ  เผาประหาร
ตบะกล้า  บาปพราก  จากสันดาน
ควรแก่การ  ปลูกบุญ  คุณอุดม ฯ
 

มงคลที่ ๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์
พรัหมะจะริยัญจะ
การประพฤติพรหมจรรย์    เป็นมงคลอย่างสูงสุด
การประพฤติ  พรหมจรรย์  สำคัญนัก
ต้องรู้จัก  เลิกละ  รู้สะสม
เลิกสนใจ  ใฝ่หา  กามารมณ์
รู้สะสม  เนกขัมมะ  บารมี
ศีล สมาธิ  ปัญญา  สิกขาสาม
ประพฤติตาม  ตลอดสาย  อย่าหน่ายหนี
หวังมรรคผล  สิ่งหวัง  บังเกิดมี
เป็นสักขี  พรหมจรรย์  ให้มั่นคง ฯ
 
มงคลที่ ๓๓. การเห็นอริยสัจ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
การเห็นอริยสัจ    เป็นมงคลอย่างสูงสุด
การเห็นแจ้ง  สัจจะ  อันประเสริฐ
มีผลเลิศ  พาตน  พ้นทุกข์เข็ญ
ย่อมสุขกาย  สุขใจ  ไร้ลำเค็ญ
สงบเย็น  ชีวิต  ชื่นจิตใจ
 

มงคลที่ ๓๔. การทำนิพพานให้แจ้ง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
การทำนิพพานให้แจ้ง    เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ชีวิตเรา  ทุกคน  ดิ้นรนอยู่
เพราะไม่รู้  เป้าชีวิต  อยู่ทิศไหน
วันนี้อยู่  พรุ่งนี้  มีอะไร
อยู่หรือไป  มืดมน  อนธการ


หมวดที่ ๑๐  ผลของการปฏิบัติ
มงคลที่ ๓๕. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
ผู้มีโลกธรรมถูกต้อง ย่อมมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม  
เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ได้กับเสีย  เป็นธรรม  ประจำโลก
จะมีโชค  อับโชค  โลกหมุนเปลี่ยน
ได้กับเสีย  เป็นทุน  ที่หมุนเวียน
โลกแปรเปลี่ยน  จิตไม่  หวั่นไปมา ฯ
 


มงคลที่ ๓๖. จิตไม่โศก
อะโสกัง
จิตไม่โศก  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
ปุถุชน  ดีใจ  เมื่อได้โชค
และเศร้าโศก  เมื่อโชคร้าย  กรายมาหา
พระอริยะ  เสียไป  หรือได้มา
ไม่โศกา  ไม่ยินดี  ไม่มีภัย ฯ
 

มงคลที่ ๓๗. จิตปราศจากธุลี =  (โมหะ+ราคะ+โทสะ)
วิระชัง
จิตปราศจากธุลี  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
โลภโกรธหลง  เป็นธุลี  คลุกคลีจิต
ให้มืดมิด  มัวหมอง  ไม่ผ่องใส
ทั้งสามสิ่ง  ถูกตัด  สลัดไป
จิตแจ่มใส  ผ่องผุด  ดุจเพ็ญจันทร์ ฯ
 

มงคลที่ ๓๘. จิตเกษม
เขมัง
จิตเกษม  เป็นมงคลอย่างสูงสุด
อาณาจักร  จิตใจ  ไร้ขอบเขต
อุปาทาน  เป็นเหตุ  แบ่งเขตขัณฑ์
จึงอึดอัด  หวาดกลัว  อยู่ทั่วกัน
ไม่ยึดมั่น  ทุกข์ภัย  ย่อมไม่มี ฯ   
*****************************

สามสิบแปด  มงคล  ดลสวัสดิ์
พูนพิพัฒน์  อำนาจ  วาสนา
ถึงชิงชัย  ไม่แพ้  แก่ปัจจา ฯ
ย่อมไปมา  เสรี  ทุกที่ทาง
พระพุทธองค์ ทรงแสดง ไว้แจ้งชัด
พร้อมทั้งอรรถ  พยัญชนะ  แจ่มกระจ่าง
สามสิบแปด  มงคล  เป็นหนทาง
สู่ความว่าง  อมตะ  นฤพาน ฯ

*****************************

คำสำคัญ (Tags): #http:school.obec.go.thintarumphun
หมายเลขบันทึก: 229567เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2008 20:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:00 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี