ทุกๆวันที่ 10  ของทุกเดือน 

ทุกโรงเรียน..ต้องรายงานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต.. 

คือ  Data On web 

นี่ก็เป็น..อีกหนึ่งหน้าที่..นอกจากการสอนประจำชั้น...ที่ผู้เขียน..ต้องทำในทุกๆเดือน

Data On Web เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  จำนวนครู จำนวนห้องเรียน ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  เพื่อนำไปวางแผนการจัดการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงเรียนนำไปบริหารจัดการ

การเข้าใช้  Login name จะเป็นรหัสโรงเรียน (8หลัก)

Password  แต่ละโรงเรียนกำหนดเอง

โดยรายงานข้อมูลที่นี่ค่ะ

http://210.1.20.11/dataonweb/inputkhet/index.html