ผ่านพ้นไปกับการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่  3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  2เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2551 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว       จ.ชัยภูมิ
    ผลจากการประกวดกิจกรรม ทั้ง 3 ครั้ง รวมมีกิจกรรมทั้งสิ้นที่พวกเราชาวภูมิวิทยา จะได้
ก้าวย่างสู่ประตู...ของงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี  2551 รวมทั้งสิ้น 10  กิจกรรม
 

สองครั้งแรก ผ่านการตัดตอน เอ๊ย ไม่ใช่ ผ่านการคัดเลือกมา  3 กิจกรรม คือ 
     1.  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2
     *2. การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ช่วงชั้นที่  2*
     3. กิจกรรม English Quiz   ช่วงชั้นที่  2
 
ส่วนครั้งที่  3 ผ่านเข้ามาอีก  7 กิจกรรม คือ
     1. วิทยาศาสตร์โอลิมปิก  ช่วงชั้นที่  2
     2. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์       ช่วงชั้นที่  2
     3. รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  2
     4. การจัดสวนถาดแบบแห้ง   ช่วงชั้นที่  2
     5. Crossword   ช่วงชั้นที่  1
     6. รำวงมาตรฐาน  ช่วงชั้นที่  2
     7. ละครโรงเล็ก    ช่วงชั้นที่ 1-2
(กระซิบดัง ๆ ว่า กิจกรรม *.....* เป็นกิจกรรมที่คนแซ่เฮคนนี้เป็นผู้ฝึกซ้อม...ปลี้มในความฟลุ๊คซะไม่มีค่ะ)
อยากให้ปีหน้า ฟลุ๊คอย่างนี้อีกจัง ...จะทำบุญ  สวดมนต์  ขอพร  อธิษฐานจิต เผื่อปีหน้าค่ะ

                 **********************************
       จากวันนี้เป็นต้นไป...ผู้ฝึกสอนแต่ละท่านคงทุ่มเท กำลังแรงใจ  เพื่อให้ผู้เรียนของตนเข้าสู่ประตูของงาน....อย่างเต็มความภาคภูมิ  ....นักเรียนเหล่านี้ คือ... ต้นกล้าที่งอกงาม และรอวันเติบใหญ่.... เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่าของสังคม และประเทศชาติต่อไป ...