การศึกษาและจิตวิทยาในสูเราะฮฺยูซุฟ (2)

(สูเราะฮฺ ยูซุฟ)

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[1] อะลีฟ ลาม รออฺ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง

[2] แท้จริงพวกเราได้ให้อัลกุรอานแก่เขาเป็นภาษาอาหรับ หวังว่าพวกเจ้าจะใช้ปัญญาคิด

ยูซุฟเป็นใครมากจากไหนเมื่อวานได้พูดคุยกันแล้วในบันทึกแรก และมีความสำคัญมากขนาดบท(หรือสูเราะฮฺ)หนึ่งในอัลกุรอานได้ตั้งให้เป็นชื่อท่าน เรื่องราวในบทนี้จะกล่าวถึงท่าน ความหมายต่างๆของแต่ละโองการในบทนี้บรรดาอุลามาอฺ(ผู้รอบรู้ในอิสลาม)ได้บรรยายไว้มากมาย ผมก็ได้ศึกษามาบ้างบวกกับความรู้ทางการศึกษาและจิตวิทยาที่ได้ศึกษามา จึงขอพูดในมิติที่เป็นทางการศึกษาและจิตวิทยา

อายัตหรือโองการแรกในบทหรือสูเราะฮฺนี้ พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺจะกล่าวว่า ..

الر อะลิฟ ลาม รออฺ

เป็นตัวอักษรในภาษาอาหรับ 3 ตัว มาเชื่อมต่อกัน เวลาอ่านก็จะอ่านที่ละตัวโดยไม่ได้อ่านให้เชื่อมต่อกันหรืออาจกล่าวได้ว่ามันเป็นอักษรย่อกลุ่มหนึ่ง ความหมายของอักษรย่อนี้ ไม่มีผู้ใดสามารถบอกเจาะจงได้ว่ามันคืออะไร และแปลว่าอยางไร เพราะท่านนบี(ศ็อลฯ)ศาสนฑูตของผู้ตรัสเองก็ไม่ได้บอกความหมายของอักษรย่อกลุ่มนี้ แม้ว่าระยะหลังจะมีบรรดาผู้รู้หลายคนให้ความหมายที่แตกต่างกัน เช่น อะลิฟ นั้นมาจากคำว่า อัลลอฮฺ ลาม มาจากคำว่า ละตีฟ(ที่อ่อนโยน) และรออฺ มาจากคำว่า อัรรอฮฺมาน(ผู้เมตตา) แต่นั้นก็เป็นการให้ความหมายของคนๆหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่มีใครรับรองเลยว่ามันถูกต้องแท้จริง

ผู้รู้บางท่านบอกว่า นี้เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺประทานมาในอัลกุรอาน คนอาหรับก่อนหน้าที่อิสลามจะถูกประทานลงมา พวกเขานิยมเจ้าบทเจ้ากลอนมากหรือที่เรียกว่าชิอิรฺ(شعر) ชอบเล่นคำ เล่นภาษา และพวกเขานับถือและเชื่อในสรรพสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ท่อนไม้ หิน ดิน ทราย และอื่นๆ มีอำนาจทั้งสิ้นแล้วแต่จะเชื่อ แม้กระทั่งอาหารการกินที่พวกเขาปั้นๆให้เป็นรูปคนก็กราบไหว้บูชากัน

เมื่ออิสลามถูกประทานลงมาผ่านศาสนฑูตที่เป็นชาวบ้านธรรมดาๆที่ชื่อว่ามุฮำมัด มาบอกแก่เขาว่า ผู้มีอำนาจจริงๆนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺ ไม่ใช่พวกสรรพสิ่งที่เขาเชื่อกัน ด้วยนิสัยที่ถูกครอบงำด้วยมารร้ายไชฏอนก็จะต่อต้านทันที พวกเขาจะยึดมั่นอย่างยิ่งยวดกับการเป็นผู้อนุรักษ์นิยม อะไรที่คนเก่าคนแก่ ปู่ย่าตาทวด เคยยึดถือ เคยเชื่ออย่างไร ก็จะตามเขา เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อบอกว่าอัลกุรอานนี้เป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอำนาจจริงๆ เขาจะเอามือปิดหูตัวเองหรือเอาผ้าคลุมทันที

แต่ด้วยการที่พวกเขานิยมเจ้าบทเจ้ากลอน นิยมการเล่นคำ การกล่าวคำในสิ่งที่เขารู้สึกแปลไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อน เขาก็จะเปิดหูรับฟังทันที

บทหรือสูเราะฮฺในอัลกุรอาน ที่เริ่มต้นด้วยอักษรย่อเหมือนในสูเราะฮฺยูซุฟนี้ มีหลายสูเราะฮฺและเกือบทุกสูเราะฮฺหลังจากกล่าวคำนี้แล้วจะตามด้วยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่และชัดแจ้งของอัลกุรอานทันที

ในสูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺ จะตรัสตามอักษรย่อด้วยคำตรัสที่มีความว่า เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง

หมายถึงคำที่กล่าวต่อไปนี้นั้นคือโองการต่างที่กล่าวมาอย่างชัดเจน

อักษรย่อ อะลิฟ ลาม รออฺ ในที่นี้ เป็นสิ่งดึงดูดให้พวกเขาจากที่ไม่อยากฟัง ไม่อยากได้ยิน เขาต้องเปิดหูฟังในทันที หรือที่เรารู้จักกันที่เรียกว่าเป็นการจูงใจ(Motivation)

 อะลีฟ ลาม รออฺ الر จึงเป็น แรงจูงใจ(Motivative)อย่างหนึ่ง 

นักวิชาการสมัยใหม่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า

  1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทำให้บุคคลต้องกระทำ หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระทำ นั่นเอง
  2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเป็าหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดล้อม" (Loundon and Bitta.1988:368)

 จากอายัตแรกในสูเราะฮฺนี้ ในมิตินี้ทำให้เราตระหนักได้ว่า การที่จะสอนอะไรแก่เด็กๆ ถ้าเด็กไม่ค่อยสนใจเราเท่าไร เราก็ต้องหาอะไรที่เด็กสนใจในเวลาและเป็นเรื่องแปลกประหลาดก็พยายามผูกเรื่องเหล่านั้นกับเนื้อหาที่เราจะสอนเขา

(อีกโองการหนึ่งไว้พูดพรุ่งนี้)

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและการศึกษาในอิสลามความเห็น (6)

ผมอยากให้คนเป็นครูหลายคนได้เข้ามาอ่านบทเรียนนี้มากครับ และอยากให้คนที่คิดจะเป็นผู้สอนซึ่งอาจไม่ใช่ประกอบอาชีพครู (อาจจะเป็น พ่อ แม่ พี่...) ได้เข้ามาเรียนรู้ เพราะนี่คือบทเรียนที่ทรงคุณค่า ที่จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะเข้าใจผู้อื่น

ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนอาจารย์สำหรับการนำบทเรียนดีๆ มาเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเรียนรู้ค่ะ

สุขภาพเป็นไงบ้างค่ะ

zameeya
IP: xxx.173.187.9
เขียนเมื่อ 

คงจะมีครู จำนวนหนึ่ง ทีเดียว ที่เข้ามาชมเว็บนี้

อินชาอัลลอฮฺ......

ผมชอบบทความนี้เพราะท่านได้วงเล็บความหมายของคำต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับ

ผมเองสนใจอิสลามเพราะท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า ถ้าศึกษาทุกศาสนาให้ลึกพอ ก็จะนำไปสู่ความดีและสันติสุขด้วยกันทั้งสิ้น

แต่การที่คนพุทธจะอ่านเรื่องอิสลาม คริสต์ ให้เข้าใจนั้นยากในการทำความเข้าใจถ้อยคำ

ดังนั้นที่ทอาจารย์ได้วงเล็บความหมายไว้ ช่วยได้มากจริงๆครับ

ขอบคุณมากครับ

แล้วผมจะพยายามต่อไป .. เพราะช่วงนี้หาเวลายากมากเลย..

ซารีฮัน สือตาปอ
IP: xxx.53.143.9
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากค่ะที่ได้มาอ่านบทความของอาจารย์ ทำให้หนูได้เข้าใจและรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ อยากให้คุนครูอีกหลายๆคนได้มาอ่านกันบ้าง

ญาซากัลลอฮฺค็อยร็อน