มองอนาคตเทคโนโลยีเชื้อเพลิง... รายงานฉบับย่อตีพิมพ์เผยแพร่แล้วครับ

ได้จัดทำ scenario และ technology roadmap ของเชื้อเพลิงสามชนิด

วันนี้จะขอแนะนำโครงการ "มองอนาคตเทคโนโลยีเชื้อเพลิง" ในระดับเอเปค (เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ครับ...

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ดำเนินโครงการมองอนาคตระดับภูมิภาคเอเปคเรื่องเทคโนโลยีเชื้อเพลิงอนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนด้านการเงินส่วนหนึ่งจากเอเปคในปี 2547

โครงการนี้ใช้วิธีการมองอนาคต (foresight) โดยได้จัดทำภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต (scenario) และแผนที่เทคโนโลยี (technology roadmap) ของเชื้อเพลิงสามชนิดคือ ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างเส้นทางไปสู่เป้าหมายปลายทางในอนาคตที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน (energy security) ในภูมิภาคเอเปค และสามารถตอบปัญหาด้านพลังงานได้ถึงอย่างน้อยปี 2573 (ค.ศ. 2030)

ตลอดระยะเวลาดำเนินการสองปี คือ 2547 - 2548 เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น กระทรวงพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) ปตท. และผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายราย รวมทั้งได้รับความสนับสนุน และร่วมกันดำเนินงานกับสมาชิกเอเปคอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดา จีนไต้หวัน และญี่ปุ่น

มองอนาคตเทคโนโลยีเชื้อเพลิง

ทุกท่านสามารถเข้าไปที่นี่เพื่ออ่านรายงานฉบับย่อ หรือรายละเอียดทุกอย่างก็ยังได้ (ถ้าอ่านไหวครับ) ทั้งหมดอยู่ที่เว็บไซต์ของโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะการมองอนาคต เพื่อวันนี้ความเห็น (0)