คนดีสหเวช Happy Soul : 16 นายธราดล เทียนหอม

คนดีสหเวช 16 นายธราดล เทียนหอม

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  16  ขอแนะนำ 
นายธราดล  เทียนหอม นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2327

นายธราดล  เทียนหอม

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  10 มิ.ย.2549
  • ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
    - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
    - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
18  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)