ลปรร. "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ที่ลพบุรีอินน์รีสอร์ท ตอนที่ 2

เป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านระดับเพชร ของ รร.ส่งเสริมสุขภาพ และผ่านเกณฑ์ รร.เด็กไทยทำได้

 

เดินทางไม่นานละค่ะ สำหรับ กทม. กับ ลพบุรี ใช้เวลา 2 ชม. หย่อนๆ ก็ถึงแล้ว ทีมเรานัดทีมหมอกบ ไว้ที่ ลพบุรีอินน์รีสอร์ท เมืองลิงค่ะ โอ้โห ตื่นตาตื่นใจกับรูปปั้นลิงจริงๆ

อิอิ ลิงตัวโตจริงๆ จ้ะ ... เอ ข้างล่างเป็นลิงฝรั่งเศสด้วยแฮะ

วันนี้ หมอกบ มากับคณะ และ KM Team ของศูนย์ฯ 2 ซึ่งคุณหนุ่ย เพ็ชรา CKO ศูนย์ฯ 2 นำทีมน้องๆ มาเอง พร้อมพี่ภวยา ที่อาสามาร่วมกิจกรรม เพื่อที่พี่จะได้นำไปใช้ในการ ลปรร. ของกลุ่มสูงอายุ ที่จะนัดกันในวันคริสตมาสนี้ละค่ะ

โรงเรียนที่มีร่วม ลปรร. กันในวันนี้ เป็นโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ก็คือ โรงเรียนเทศบาล 2, อนุบาลท่าช้าง, เขื่อนเจ้าพระยา, วัดกรุณา, วัดถอนสมอ, กำจรวิทย์ และวรพิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านระดับเพชร ของ รร.ส่งเสริมสุขภาพ และผ่านเกณฑ์ รร.เด็กไทยทำได้ ละค่ะ

กลุ่ม ลปรร. แบบกำลังเหมาะ เราได้ ลปรร. กันอย่างเต็มที่ทีเดียว

กลุ่มมา ลปรร. กันด้วย

 • เรื่องเล่า
 • ทำ ... อะไรบ้าง
 • ผล เป็นอย่างไร ...
 • รู้สึก ภูมิใจอย่างไร ...

หมอกบ สรุปจากเรื่องเล่า ในเรื่องที่มีการเรียนรู้จากกันและกัน ก็คือ

การสนับสนุนจากผู้บริหาร

 • กำหนดเป็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพ นโยบาย ยุทธศาสตร์
 • มีการประชุมคณะครู ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจทำงาน
 • เน้นเรื่องสุขภาพ เด็กต้องมีฟันดี
 • ลงทำกิจกรรมร่วม สร้างขวัญกำลังใจ
 • มีประชุมครู มอบหมายการทำงาน และติดตามตรวจสอบ
 • ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร

กิจกรรม ... มากมาย

 • ให้ความรู้ผู้ปกครอง
 • แปรงฟัน และใช้สีย้อมฟันตรวจความสะอาด เพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • บูรณาการใน 8 สาระ
  - โรงหุ่นคุณธรรม เล่านิทาน ในเด็กเล็ก
  - วาดภาพฟันสวย
  - แสดงละคร เล่นเกม ร้องเพลง
  - เข้าค่ายฯ
 • สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี
 • เลือก รร.คู่หู ทำงานร่วมกัน พบปะพูดคุย ศึกษาดูงานร่วมกัน มาแลกเปลี่ยนการทำงาน แสดงละครร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • บูรณาการ เรื่องสุขภาพช่องปาก เข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม เช่น ทดลองเปลือกหอย แต่งนิทานเรื่องฟัน
 • โครงการเด็กอ้วน (อาหารดีมีประโยชน์ ทำผักสลัดในมื้อกลางวัน)
 • แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน + ย้อมสีฟัน ที่ รร. และที่บ้าน
 • นร.แกนนำตรวจฟันเพื่อนได้ ดูแลเพื่อน น้องได้
 • จัดทำสื่อ แผ่นพับ สำหรับ นร.
 • การแปรงฟัน มีเทคนิคต่างๆ เช่น เพลงเป็นสัญญาณการแปรงฟัน / แต่งเพลง แสดงการนัดหมาย
 • บูรณาการกับการเรียนการสอน
 • สื่อการเรียนการสอน
  - นิทานอัศวินไม่กินหวาน
  - ปีศาจฟันผุ กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้เด็กแปรงฟัน
  - กิจกรรมดอกไม้ตูม ดอกไม้บาน
  - มัมมี่ ฟันดี / ฟันผุ
 • การจัดบริการอาหารใน รร.
  - ตัดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบออก
  - จัดบริการอาหารให้เด็ก กินผักทุกมื้อ เช่น กำหนดป้ายอาหาร สีแดง เขียว เด็กต้องเลือกอาหารที่มีป้ายสีแดง และเขียว
 • พี่สอนน้อง เรื่อง แปรงฟัน และย้อมสีตรวจฟันสะอาด
 • เด็กแปรงฟันที่บ้าน ประสาน จนท.สส. ส่งต่อรับบริการ แจ้งเตือนผู้ปกครอง

ความภูมิใจ

 • ผู้ปกครองภูมิใจที่เด็กมีฟันดี
 • เด็กมีฟันดี มีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่ดี
 • เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้
 • นำผลงานไปทำวิทยฐานะได้
 • ขยายเครือข่าย จาก รร. ไปสู่บ้าน บ้านไปสู่ชุมชน
 • รร. เป็นแหล่ง ลปรร. รร. กับ รร.

แรงบันดาลใจ

 • ประทับใจ หมอสวย หมอทำฟันให้คนไข้อย่างเต็มใจ ไม่รังเกียจ ... ทำให้มีทัศนคติที่ดีกับหมอฟัน ให้ความสำคัญ เรื่อง สุขภาพช่องปาก

ปัจจัยสำเร็จ

 • เข้าถึงผู้ปกครอง
 • สร้างแกนนำ ใน นร. นำการปฏิบัติ
 • ปลูกฝัง นร. ตั้งแต่เล็ก
 • ผู้บริหารตอบรับนโยบายของโครงการ เห็นความสำคัญ
 • ผู้บริหารให้การสนับสนุนเต็ม 100
 • ได้รับความร่วมมือ จากครู นร. ผู้ปกครอง ชุมชน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุน จัดกิจกรรมดีให้ รร.
 • มีความรัก ศรัทธา ทัศนคติที่ต่อสิ่งที่เราทำ
 • เปิดใจยอมรับ หาข้อมูลในสิ่งที่ทำ
 • ทำตัวเองให้ดี (รร.) และไปชวนเพื่อนให้ทำเหมือนเรา
 • คุณครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนทำด้วย
 • ต้นทุนทางสังคมสูง : เทศมนตรี นักการเมือง วิทยากรให้ความรู้ลูกเสือ น้องสาว/ศิษย์เก่าทันตฯ นร. มีส่วนร่วม
 • บูรณาการ การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มากมาย สนุกสนาน คิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • ให้นักเรียนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี (กิจกรรมประชาธิปไตย)
 • ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • สร้างขวัญกำลังใจให้กับ นักเรียน ครู
 • มีการวัดผล ติดตามผล
 • มีการพัฒนางาน พัฒนานวัตกรรม - ทำให้เด็กแปรงฟันสม่ำเสมอ ทั้งบ้าน และ รร.
 • ทันตบุคลากร เป็นกัลยาณมิตร ดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ทิ้งงาน

หมอกบสรุปจุดมุ่งหมายได้ร่วมกันในวันนี้ ภายใต้ Slogan "นักเรียนมีสุขภาพดี สมอง ปัญญา ก็จะเกิด" ก็คือ เกิด เครือข่ายเด็กไทยฟันดี

โรงเรียน

 • โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้
 • พัฒนารูปแบบ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 • พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ฯลฯ สำหรับโรงเรียนอื่นๆ

สสจ., + รพช., สอ.

 • ตัวเชื่อมงาน เรื่อง สุขภาพช่องปาก
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้

สุดท้าย คุณหนุ่ย CKO นำกลุ่ม AAR ละค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Story

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี#ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี#เครือข่ายเด็กไทยฟันดี

หมายเลขบันทึก: 225499, เขียน: 25 Nov 2008 @ 22:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • จากคำถามบันทึกก่อน เห็นหลังผู้บันทึก 1 คน แล้วค่ะ ที่เหลือเดาว่ากำลังนั่งพิมพ์ระบบดิจิตัลอยู่ตรงข้างๆ
 • แล้วก็เห็น  ปัจจัยสำเร็จ ยาววววเหยียด แอบเอาไปเป็นตัวอย่างว่า
 • เข้าถึง
 • แกนนำ...นำ
 • ปลูกฝัง
 • (บริ)หารตอบรับ
 • และหนับหนุน  แค่นี้ก็โอ แล้วค่ะ อิอิ
 • ทำงานชุมชนนี่นะ ทำมาก ก็ประสบการณ์มาก
 • เมื่อเข้าถึงแล้ว ... ผลลัพธ์ดีดี ก็จะทยอยตามกันมา ไม่รู้จบเลยละค่ะ